http://www.eritreanglobalsolidarity.org/

ህጹጽ ጋዜጣዊ ፈነወ፣


ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብ ወርሓተ ሰነ 2009 ዓ.ም. ብዓለም-ለኻዊ ሓድነት ኤርትራውያን (EGS) ኣብ ዋሽንግተን ዲ.ሲ. ዝተኻየደ “ይኣክል ፍጹም ይኣክል” ዝብል ጎስጓስ ኣብ ሕዳር 19ን 20ን ብጉጅለ መሪሕነት EGS ሰፊሕ ናይ ጎስጓስን ርክብን ንጥፈታት ከም ዝተኻየደ ንሕብር።

እዘን ክልተ መዓልታት ናይ ጎስጓስ ጻዕሪ፡ ንEGS ምስ መሪሕነትን ወከልትን ናይ’ዘን ዝስዕባ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን፣ትካላትን ኣብያተ-ጽሕፈትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገርና ኤርትራ እንዳዓሞቘ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላውን ሓደገኛ ሳዕቤናቱን ዕቱብን ዓሚቝን ዘተ ከካይድ ኣብ ርእሲ ምኽኣሉ፣ ንቐጻሊ ተመሳሳሊ ዘተታት ድማ ትስፉው ናይ ማዕጾ ዕድል ከፊቱ። ጉጅለ EGS ዝተራኸበን መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ድማ እዘን ዝስዕባ እየን፡፡

  • US Department of States
  • Congressman Donald Payne’s office
  • Congressman Keith Ellison’s office
  • IRI- The International Republican Institute
  • NDI- National Democratic Institute
  • Human Rights First

ካብ የማን ናብ ጸጋም፡- ስዩም ተስፋየ፣ ተኽላይ ኣብራሃ፣ ኣባል ባይቶ ሕ.መ. ኣ. ዶናልድ ፐይን፣ፎዝያ ሓሰን፣ ኤርምያስ ለኣከ፣ ፍስሃየ ደስታ

ንEGS ብዛዕባ’ተን ክልተ እዋናውያን ተሃወስቲ ዝኾና ጉዳያት ኤርትራ ማለት ጉዳይ ኣዕናዊ ዓጸቦን፡ እንዳሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ሕቶ ስደተኛታትን ሰፊሕ ጻዕሪ ከም ዘድልዮ ንኽትዝቲ ዝኣክል ግዜ ብምሃብ ምዉቕ ኣቀባብላ ተገይሩላ። ስዒቡ’ውን ምስ ማሕበርና ክህልወን ዝኽእል ዝምድና ክዓሙቕን፣ ንዕቤትን ምዕባለን ናይ ነጻ ማዕከናት ሬድዮን ወብ-ሳይታትን ንምትብባዕን ንምሕጋዝን፤ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዑቝባ ንዝሓቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጉዳዮም ንምቅልጣፍን ንEGS ድማ ኣብ ናይ ውዳበን ጎስጓስን ክእለታታ ክብ ንምባል ዝሕግዝዋ መንገድታትን ተዘትዩሎም።

እቲ ከርሲ-ነገር ናይ’ቲ ክልተ መዓልታት ጻዕሪ ከኣ እቲ ልዑል ተስፋ ተነቢሩሉ ነዊሕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ርክብ ምስ ኣባል ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዶናልድ ፐይን ኢዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ኣባል ባይቶን ወከልቲ EGSን ኣብ ውሽጢ ጽቡቕ ሃዋህው ዝተመስረተ ኣዝዩ ሰፊሕን ልዑል ሓበሬታውን ናይ ሓሳባት ምልውዋጥ ተኻይዱ። ጉጅለ EGS ኣብ’ቲ ኣዕናዊ ዓጸቦን እንዳሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ህጹጽ ቆላሕታ ክዋሃቦ ከም ዘሎዎ ብምጽቃጥ፣ ጠመተኣ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓፈሻውን እዋናውን ቅልውላው ሚዛና ከተቕርብ ዕድል ተዋሂቡዋ። ብዛዕባ እዞም ኣብ’ዚ ፈለማ ርክብ’ዚ ዝተጠቕሱ ተኣፈፍቲ ጉዳያት ሃገርና፡ ንመጻኢ ግዜ ሓበሬታ ይኹን ሓሳባት ናይ ምልውዋጥ ተኽእሎ ዝህልዎ ማዕከን-ርክብ ከኣ ተኸፊቱ ኣሎ።

ብሓደ ወገን ብዛዕባ እዋናዊ ሓበሬታ ምዝርጋሕን ርክብን ናይ ውክልና ጻዕርን፤ ብኻልእ ወገን ድማ ብዛዕባ ክብደት ስቓይ ህዝቢ ኤርትራን ሃገራዊ ቅልውላውን፣ ከምኡ’ውን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ናይ ነባሪ ሰላም፣ ግዝኣተ-ሕጊ፣ ፍትሕን ሰላምን ድሌቱ ንምዕዋት ኩለን ትካላት (መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን) ዘድሊ ዘበለ ህጹጽ ጻዕሪ ኣብ ምግባር ንጹር መረዳእታን ኣጸቢቑ ዝሓሸ ግምትን ከም ዘሎወን ሓፈሻዊ ገምጋም ወከልቲ EGS እዩ።

ጽዑቕ ናይ ስራሕ ዝምድና ዘኽእል ባይታን፣ ናይ መጻኢ ሓባራዊ ጸዓታትን ከም ዘሎ ብኽልቴና ወገናት ተለልዩ ኣሎ። ኣድላይነት ናይ ቀጻሊ ምርኻባት ኣብ መንጎ EGSን ዝተራኸብናዮም ሰብ-መዚ ናይ’ተን ትካላትን ብኽልቲኦም ወገናት ተረጋጊጹ። ቅልውላው ኤርትራ እንዳኸፍአ ኣብ ዝኸደሉ እዋን፡ ሲቪላዊ ማሕበራት ድማ ኣብ ክንዲ ህዝበን ምስ ዓለም-ለኻውያን ትካላት ርክብ ክገብራን፡ ሓያል መልእኽቲ ዘመሓላልፋሉ መንገዲ ከናድያን ይግባእ። ምስ ዝያዳ ትካላት ንምስራሕን ኣብዞም ልዑላት ኣፍረይቲ ኣኼባታት ዝተገብሩ ርክባት ብዝያዳ ጻዕራ ንምስፋሕን፣ ኣብዚ ቀረባ መጻኢ EGS ናብ ዋሺንግቶን ዲ.ሲ. ናይ ምምላስ መደብ ኣሎዋ።

ዓለም-ለኻዊ ሓድነት ኤርትራውያን
EGS

November 21, 2009


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...