ኤርትራውያን መንእሰያት ተቐማጦ ዙሪክን ከባቢኣን ንቓልሲ ይለዓሉ !

ብቐዳምነት ዓበይቲ በዓላት ናይ ክልተ እምነታትና ኣብዒልና፤ እንቋዕ ኣብ’ዚ ኣብቃዓና ንብል። ወርሒ መስከረም ኣብ ቓልስና፣ ኣደ ምምካትን፣ ኣደ ጽንዓትን፣ ስለ ዝኾነት ኩልና ካብኣ ክንመሃር፣ እቲ ክፍጸም ዘይክኣል ዝነበረ ሓይሊ፣ ሓደ ብሓደ ዝሰዒርና፣ ሳላ እምነትናን ተስፋናን ኢዩ፣ ሕጂ’ውን ኣብ ገዛእ ነፍስና ኣሚና ብተስፋን ብኒሕን ቓልስና ክንቕጽል ናይ ነፍስወከፍ ዜጋ ኣብ ወርሒ መስከረም ክወስዶ ዘለዎ መብጻዓ ኢዩ። ንሕና’ውን ነዚ መብጻዓ ዓበይትን ንኣሽቱን ተኣኪብና ደጊምናዮን ዘኪርናዮን።

ብዕለት 27 መስከረም ኣብ ከተማ ዙሪክ ኣብ እተኻየደ ኣኼባ፣ ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ሃገርን ሕዝብን፣ ህልው ኩነታት መንእሰያት ኣብ ኤርትራን ኣብ ስደትን ኣመልኪቶም ሰፊሕ ገምጋም ጌሮም።  

ኣብቲ ንኩነታት ሃገርናን ሕዝብናን ብጉቡእ ንምርዳእ እተገብረ ውድዓዊ ትንተናታት ፣ ተሳተፍቲ መንእሰያት ኣብ ሕዝብና ወሪዱ ዘሎ ፋሺሽታዊ መግዛእቲ ህግደፍ ብዕምቆትን ብትብዓትን ገሊጾም። ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ተሞክሮ ተሞርኪሶም ሽግራት መንእሰይ፣ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ባርነትን ጥሜትን ማእሰርትን ፣ ውግእን ወረውግእን ከምዝነብረ ። ኣብ ሰደት ድማ ካብኡ ዘይውሕድ ሓደጋታት ኣጻምእ ምድረበዳ ግብጽን ሊቢያን፣ ማእሰርትን ከርተትን ካብኡ ቀጺሉ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ምጥፋእን ሓሊፎም ከምዝመጹን ገሊጾም።  ጠንቂ እዚ ኹሉ ዘስካሕክሕ ኩነታት መንእሰያትን ሕዝቢን ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ሱር ሰዲዱ ዝርከብ ፋሺሽታዊ ስርዓት ውልቀመላኺ ምኻኑ ኣስሚሮምሉ።  

ኣብ ሃገርን ሕዝብን ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ሽግራትን መንቀሊኦምን ብንጹር ድሕሪ ምቕማጥ፣ ኣኼበኛ ናይዚ ገዚፍ ሃገራዊ ህልቀትን ፍሽለትን ፍታሕ ንምርካብ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝበል ብሰፊሕ ተመያይጡ። እቲ ቀንዲን ቀዳማይን ክግበር ዘለዎ ኤርትራዊ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ኣብ ዘዘለዎ ምጥርናፍን ምውዳብን ምኻኑ ተገሊጹ። ዝተፈላለየ መንገዲ እካ እንተሃለወ፣ መንእሰይ ብዝጥዕሞን ብመጀመርያ ኣብ ዝነብረሉ ሃገር ጥቕሙ ዝሕልወሉን፣ ካብኡ ሓሊፉ ኸኣ ንፍትሓውን ደሞክራሲያውን ለውጢ ኣብዝካየድ ቃልሲ በብከባቢኡ መሪሕ ተራ ከትሕዞ ዝኽእል ውደባን ምጥርናፋትን ወሳኒ ከምዝኾነ ተበጺሑ።

ኣብ ነሻተል፣ ፍሪቡርግ፣ በርን፣ ዙሪክን ጀነቭን ዝተራእየ ተሞክሮታት በብከባቢኡ ተገሊጹ። ተሞክሮ ማሕበር ኤርትራውያን ሰደተኛታት ኣብ ፍሪቡርግ ከምኡውን ማሕበር ኤርትራውያን ንሰላምን ንደሞክራስን ተገሊጹ። ብሓቂ ድማ ሰባት እንድሕሪ ተወዲቦምን ተጠርኒፎርምን ወላ ብቑጽሪ ውሑዳት ይኹኑ ዓቢ ሰራሕ ከሰርሑ ከምዝኽእሉ ብኣብነታት ዝተሰነየ መግለጺ ተዋሂቡ።   

ኤርትራውን መንእሰያት ኣብ ስዊስ ብዝመስሎም ኣገባብን መንገድን ክጥርነፉን፣ ህልዋት ማሕበራት፣ ማለት ማሕበር ኤርትራውያን ሰደተኛታት ኣብ ፍሪቡርግ ከምኡውን ማሕበር ኤርትራውያን ንሰላምን ንደሞክራስን ክሕግዛ ቅሩባት ምኻነን ገሊጸን።  

እቲ ዝተገብረ ኣኼባ ብማሕበር ኤርትራውያን ንሰላምን ንደሞክራስን ዝተጸወዐን ዝተመርሔን እዩ ኔሩ። በቲ ኣጋጣሚቲ ጨንፈር ማሕበር ኤርትራውያን ንሰላምን ንደሞክራስን ኣብ ዙሪክ፣ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ድማ ካልእ ስፍሕ ዝበለ ኣኼባ ኣብ ከባቢ ዙሪክ ክግበር መደብ ወጺኡ ኣሎ። እቲ ዝመጽእ ኣኼባ ቀንዲ ብሓልዮት መንእሰያት ኣብ ከባቢ ዙሪክ ዝውደብ እዩ።

ኣኼበኛ ድሕሪ ኣገዳሲ ክትዕን ለበዋን ክልተ መደብ ስራሕ ሓንጺጹ። ቐዳማይ ንነፍስኻ ከም’ቲ ንስኻ ትደልዮ ምጥርናፍ፣ ንነፍስኻ ባዕልኻ ምምራሕ፣ ካልኣይ ድማ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብሰንኪ ዝተሓላለኸ መንገዲ፣ ንዝወርድ ዘሎ ግፍዕታትን ንምቅላል ሰላማማዊ ሰልፊ ንኽግበር ዝብል ነበረ። ነታ ቐዳመይቲ ምስ ናይ ዙሪክ ማሕበር ኤርትራውያን ንሰላምን ደሞክራስን፣ ተሓባቢሮም ንህዝቢ ክጽዉዑ፣ ካብ ባይቶ ሾብዓተ መንእሰይ ብድልየቶም ንዝተወፈዩ ባይቶ ኣጽዲቑ። ነቲ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ስራሕ ኸኣ ድሕሪ ምጥርናፍና ይኹነልና ተባሂሉ ንገለ ኣዋርሕ ንቕድሚት ተደፊኡ።  

ፖሎቲካውያን ናይ ሕልና እሱራትና ብርሃን ክርእዩ፣ ስራሕና ዝተዓጻጸፈ ቓልሲ ይዝሓትት ከም ዘሎ ተረዲእና ብሓድነትን ብተወፋይነትን ከም ቐዳሞት ተጋደልትና ብተስፋን እምነትን ንበገስ።

ነዚ መደብ ክዉን ንኽኸውን ዝተቓለሱ ንኹሎም ምስጋና ይብጻሓዮም። ነታ ሓዳስ ኮሚቴ ድማ ዓወትን ኣሳልጦን ንምነየላ።
 
ማሕበር ኤርትራውያን ንሰላምን ንደሞክራስን
Eritreans for Peace and Democracy
Code postale 402
1214 Vernier, Genève
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...