ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ፤ እዚ ስዒቡ ቀሪቡ ዘሎ መደረ ኣብ መዛዘሚ በዓል ናይቲ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሰ ዝተኻየደ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ፣ ኣብ ሆተል ክራዉን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶትን ባህላዊ ምሸትን፣ ኣባል ፈጻሚት ሽማግለን ሓላፊ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ. ዝኾነ  ኣቶ ሙኽታር  ከድር  ዘስምዖ መደረ ትርጉም እዩ።

 

 

ዝኸበርኩም ተወከልቲ ዉድባት ፖለቲካ ኤርትራ፤
ዝኸበርኩም ተወከልቲ ኤርትራዉያን ህዝባዉያን ማሕበራት፤
ዝኸበርኩም ተወከልቲ ናይ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ኤርትራ፤
ዝኸበርኩም ተወከልቲን ዕዱማት ዓበይቲ ዓድን ኣጋይሽን፤
ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ ናይዚ ታሪኻዊ ዋዕላ፤

ክቡራንን ክቡራትን፤

ኣቐዲመ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልታት መጻኢ ዕድል ሃገርኩም ብዝምልከት ዝመኸርኩሙሉን ዝተዛተኹሙሉን ታሪኻዊ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ብኣዝዩ ዕዉት መንገዲ ክትዛዝሙ ብምብቃዕኩም ዝተሰማዓኒ ሓጎስ ብስመይን ብስም ፈጻሚት ሽማግለ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ደሞክራሲያዊ ግንባር (ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ.) ክገልጸልኩም ይፈቱ።

ኣብዚ ዋዕላ ብዛካየድክሞ ጽዑቕ ዘተ ህልዉ ኩነታት ኤርትራ ብዝግባእ ገምጊኩሞ ኣሎኹም። ኣብ ሃገርኩም ስርዓት ህግደፍ ዘኸተሎ ዘሎ መገዲ ግፍዕን መከራን ብምዉጋድ፡ ህዝቢ ኤርትራ ተጠቃሚ ደሞክራስን ሰብኣዊ መሰላቱን ምእንቲ ክኸዉን፡ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካን ኮነ ካልኦት ሰብ ብጽሒት ዝኾኑ ኤርትራዉያን ወገናት ብዛዕባ ክኽተልዎ ዝግባእ ሃገራዊ ጉዕዞ ንምቕያስ ዘኽእለኩም ሓባራዊ ምርድዳእ ክትፈጥሩ በቒዕኩም ኣሎኹም። ስለዚ ዋዕላኹም ነዚ ብዓይነቱ ናይ መጀመሪያ ዝኾነ ሃገራዊ ምርድዳእ ዝፈጠረን፡ ኩሉ ኤርትራዊ ሓይሊ ንሓባራዊ ዕላማ ኣብ ሓደ ከም ዝስለፍን ዝጥርነፍን ብምግባሩ ታሪኻዊ እዩ፡፡ ኣብዚ ታሪኻዊ መድረኽ ብዘካየድክሞ ዘይተሓለለ ቃልሲ ኣብ ዓወት ምብቃዕኩም ድማ እንቋዕ ሓጎሰኩም ክብል እፈቱ፡፡

እዚ ዋዕላ ብስሉጥ መገዲ ምዝዛም ሓደ ዓቢ ዓወት ምኻኑ በቲ ሓደ ፡ መፈለምታ ንመጻኢ ናይ ዝግበሩ ዓበይቲ ጉዳያት ምዃኑ ኸኣ በቲ ካልእ ምኻኑ ኩሉኹም ትግንዘብዎ እዩ፡፡ ብመሰረት እዚ ኸኣ ኣብዚ ዋዕላ ብዝበጻሕክሞም መደምደምታት ናብ ዝተጨበጠ ተግባር እተካይድሉ ሓድሽ ምዕራፍ በጺሕኩም ኣሎኹም። ተሰኪምኩሞ ዘሎኹም ሓላፍነትን ህዝቢ ኤርትራ ኣባኹም ኣሕዲርዎ ዘሎዎ ተስፋን ኣዝዩ ዓቢ እዩ፡፡

እዚ ተሰኪምኩሞ ዘሎኹም ሓላፍነት ብክብ ዝበለ ሃገራዊ ስምዒት ምእንቲ ከተተግብርዎ ካብ ጽባሕ ጀሚርኩም ብቆራጽነት ክትንቀሳቐሱ ኸኣ ትጽቢት ይግበረልኩም። በዚ ምኽንያት ኣብዚ ቅንያት ዝፈጠርክሞ ምርድዳእን ዝመስረትኩሞ ኮምሽንን ነዚ ዕላማ ንምዕዋት መበገሲ ከምዝኸዉን ጽኑዕ እምነት ኣሎኒ።

ዋዕላኹም ነቲ ብዝላዓለ ናህሪ ካብ ህዝቢ ኤርትራ እንዳተነጸለ ይኸይድ ንዘሎ ስርዓት ህግደፍ ብደሞክራሲያዊ መንገዲ ንምትካእ ዘኽእለኩም መስመር ኣብ ልዕሊ ምንጻርኩም፡ ነዚ መስርሕ ንምምራሕ ዘኽእል ሃገራዊ ራእይ ዘሎዎ ኣካል ንምምስራት ዝበጻሕኩሞ ሓባራዊ ስምምዕ ቅኑዕ እዩ ኢልና ንኣምን። ዉሳነታት ዋዕላኹም ኣብ ግብሪ ንምዉዓል ንመጻኢ ከተካይድዎ ወጢንኩሞ ዘሎኹም ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ መዓልብኡ ከምእተብጽሕዎ፡ ኣብዚ ዋዕላ ብዘርኣኽሞ ሓላፍነታዊ ስምዒትን መንፈስ ናይ ዕላማ ጽንዓት እኹል ምስክርነት እዩ።

ክቡራንን ክቡራትን፤
 
ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ደሞክራሲያዊ ግንባር (ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ.) ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘሎዎ ሕዉነታዊ ኣረኣእያ ብምብጋስ፡ ከምኡ እዉን ኤርትራ ዝህልዋ ሰላምን ምዕባለን ንኽልቲኡ ሃገራት ብዝህልዎ ሓባራዊ ረብሓ ብምግንዛብ፡ ኣብ ቀጻሊ ተግባራትኩም ንምዕዋት ኣብ እትገብርዎ ምንቅስቓስ ኣብ ጎድንኩም ደው ኢልና ኩሉ ዘድሊ ደገፍን ምትሕብባርን ከምእንገብረልኩም በዚ ኣጋጣሚ ከረጋግጸልኩም እፈቱ።

በዚ ጀሚርኩሞ ዘሎኹም ቅኑዕ መስመር መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎድንኹም ኣዕሲልኩም ሃገርኩም ናብ ጎደና ደሞክራስን ልምዓትን ከምእትመርሕዋ ተስፋና ዓቢ እዩ፡፡ ነዚ ከቢድ ሃገራዊ ሓላፍነት ንምዕዋት ኣብዚ ዋዕላ ዝጀመርክሞ ደሞክራሲያዊ ዝኾነ ናይ ዘተ መንፈስን ሓባራዊ ዕላማን ዘቐደመ ቅዱስ ተግባር ኣደልዲልኩም ክትቅጽልዎ ሓደራ ንብለኩም፡፡

ኣብ መወዳእታ ዋዕላኹም ንኽዕወት ዝላዓለ ተራ ንዘበርከቱ ወገናት ምስጋናና እንዳቕረብና፡ ቀጻሊ ናይ ቃልሲ ግዜ ኣሳልጦን ሃገራዊ ዓወትን ክኽዉን ንምነየልኩም፡፡

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታት!
ሕዉነታዊ ዝምድና ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይደልድል!
ዓወት ንሓይልታት ደሞክራሲ


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...