“ሽግር ኤርትራ፡ ፍታሕ ብኤርትራውያን”

ኤርትራውያን መንእሰያት ሽግር ሃገርና ንምቕንጣጥ አብ ሃገርና ዘሎ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት መዛዘሚ ንኽግበረሉ ዝሕግዝ ኮንፈረንስ ንምድላው አብ ምሽብሻብ ንርከብ። እዚ ዝተፈላለየ መደባት ዝሓቖፈ ኮንፈረንስ ካብ 25-28 ግንቦት አብ ርእሲ ከተማ ሕ.መ.ኣ ከተማ ዋሽንግቶን ዲሲ ክካየድ እዩ። ነዚ ካብ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ነቒሉ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ሃገርና ዘትዩ ንኹሎም ኤርትራውያን መንእሰያት ደለይቲ ለውጢ ናብ ሓደ ናይ መቃለሲ ባይታ ከምጽእ ተስፋ ዝግበረሉ ዘሎ ኮንፈረንስ ዓቕሚ ብዘፍቀደ መጠን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ንዝመጹ ጉዱሳት ከሳትፍ እዩ። ዛጊት ብዘሎና ሓበሬታ ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ክሳተፉዎ ከምዝኾነ ተረጋጊጹ አሎ።

እዚ ኮንፈረንስ እዚ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ዝተገብሩን ገና እውን ንዝግበሩ ዘለው ጻዕርታትን ሃልክታትን ብአወንታ ይግምግም። ጉዳይ ሃገር ብኢደይ ኢድካ እዩ ዝፍታሕ ዝብል ጹኑዕ እምነት ስለ ዘለዎ ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ባእታታት ሓቢሩ ክሰርሕ ምዃኑ ካብ ሕጂ ከነጽሮ ይደሊ። ሽግር ኤርትራውን ዝፍታሕ ብኤርትራውያን እዩ ዝብል ቴማ ንምንታይ ተመርጸ ዝብል ሕቶ ናብ አእምሮ ህዝቢ ቅጅል ክብል ጉቡእ እዩ። እዚ ቴማ ዝተመርጸሉ ሕመረት ሓሳባት፤ ነቲ አብ ሃገርና ወሪዱ ዘሎ አደራዕን መከራን ናይ ምፍትሑ ሓላፍነት አብ እንግድዓ እዚ መንእሰይ ወይ ሓዲሽ ወለዶ ምዃኑ ብግልጺ ክሰፍር ስለዝተደለየ እዩ።

አብዚ ብስራሕ ሰሚርካ አንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ ስርዓት ህግደፍ ዝግበር ዘሎ ኩለማዳያዊ ቃልሲ፡ ደለይቲ ለውጢ አብ ነንሕድሕዶም ዝህልዎም ሓልዮትን ምክብባርን ሓደ ረቛሒ ሓባሪ ዓወት ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። እቲ ነዚ ቴማ ዝተመርጸሉ ምኽንያት ምስቲ ደለይቲ ለውጢ አካላት ንህዝብናን ንህሉው ኩነታት ሃገርናን ብቐረባ ንኽከታተልዎ ክጥዕም አብ ጎረባብቲ ሃገራት ንዘለዎም ህላዌ ወይ’ውን ንዝጥቀሙሉ ዘለው ባይታ ቃልሲ ዝጻረር ከምዘይኮነ ከነስምረሉ ንደልይ። እዚ ክንብል እንከለና እቲ መዘውር መንኮርኮር ለውጢ ኤርትራ ብኤርትራውያን ክጭበጥ አለዎ ካብ ዝብል ጹኑዕ እምነትና ንስድሪ እውን ድሕር ከይበልና እዩ። ነዚ ኤርትራውያን እንገብሮ ዘለና ቃልሲ ደራኺ ተራ ዝህልዎን ናብቲ ራእይ ዝመርሓና እቲ መዘውር ናይቲ መንኮርኮር እምበር፤ እቲ ነዳዲ ናይቲ መንኮርኮር ዘይምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ኤርትራዊ መንእሰይ ድማ እቲ እዋን ስለዝአኸለ ነቲ ዘይተርፍ ሓላፍነቱ ክስከም ይግባእ።

እዚ ተመሪጹ ዘሎ ቴማ “ሽግር ኤርትራውያን፡ ፍታሕ ብኤርትራውያን” ሽግር ሃገርና ብኸመይ ይፍታሕ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ጠንቂ ሽግርናን ብውሽጥን ብደገን ንምፍላጥ ብዕምቆት ክዝትየሉ እዩ። ድሕሪ ክትዕን ዘተን ድማ ነቲ ብማሕበረሰብ ዓለም አብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ተበይኑ ዘሎ እገዳ ናብ ረብሓ ህዝብናን ቃልስናን ከነውዕሎ ብትሪ ክሰርሓሉ ከምዝኾነ ክፍለጥ ይግባእ። አጀንዳ ናይቲ ኮንፈረንስ አብ ቀረባ መዓልታት ንህዝቢ ከምዝዝርጋሕ እንዳሓበርና፡ ጉዱሳት አብኡ ርእይቶኦም ክህብሉን ክካትዕሉን ትጽቢት ይግበር።

አብ መዛዘሚ ክንብሎ እንደሊ እዚ አብ ዋሽንግቶን ዲሲ ዝጋባእ ኮንፈረንስ መንእሰያት ዓዳምን ጋሻን ዘይብሉ ኩልና ኤርትራውያን ብማዕረ እንውንኖ ጉዳይና ስለዝኾነ ክንሳተፎ ካብኡ ሓሊፍና እውን ተኻቲዕናን ዘቲናን ዳስ ኩልና ክንገብሮን አዳላዊት ኮሚተ ብኽብሪ ትሓትት። ነዚ ኮንፈረንስ ዕውት ንምግባር ካብ ኩሉ ኩርነዓት ዝተዋጽኤት ሽማግለ ስለዘላ አካል ናይታ ሽማግለ ብምዃን እጃምኩም ከተበርክቱ እትደልዩ ንኽትውከሱና እንዳዘኻኸርና፤ አዚ ኮንፈረንስ እዚ ናትካ፣ ናትኪ፣ ናትኩም ናይ ኩላትና እዩ’ሞ አብቲ ጊዜን ቦታን ብሰላም የራኽበና ንብል።

ናብዚ ኮንፈረንስ ክትምዝገቡ ወይ’ውን ሓገዛትኩም ከተወፍዩ እትደልዩ http://eysc.net/ ኬድኩም ሓበሬታ ክትረኽቡ ከምእትኽእሉ ንሕብር።

ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!!!
12 መጋቢት 2012 ዓ.ም
አዳላዊት ኮሚተ ኮንፈረንስ ዋሽንግቶን ዲሲ


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...