24 ግንቦት 1991 ዓ.ም.
መዓልቲ ነጻነትን ካልኣይ ባርነትን
 
ቁጸሪ፣ ቁጸር፣ ኣንተበልካስ፣ ንዓሰርተ ትሽዓተ ዓመት እህህ። ድኽነትን ድንቑርናን ሞትን በዚሑ፣ ኡሱራት ናይ ፖሎቲካን ሕልናን፣ ንስደት ዘምርሑ መንእሰይን፣ መቑጸሪ ተሳኢንዎም። ህዝብና፣ ካብ ጭቆና ኣምሓራ መስተርሆ፣ ክረክብ፣ መርዓውን መርዓትን ዝሰዋእናላ ሃገር፣ ብጠላማት ኣሕዋትና ተጎቢጥና፣ ብፋሺሽታዊ ጭቆናኦም እናተደሰቕና ዓሰርተ ትሽዓተ ዓመት ንቆጽር ኣሎና። ዋና ጸሓፊ ህግደፍ፣ ሓንሽን ካእል ዶባትናን ብሰላማዊ ኣገባብ ክሕተት ዝግባኦ፣ ኲናት ጻሕቲሩ፣ 20ሺሕ ዝኣኽሉ ሂወትን 80ሺሕ ኣካለ ስንኩላትን፣ መንእሰይ ኣጥፊኡ፣ ንሃገር ብደምን  ብድኽነትን ብሓሶትን ኣጨቅዩ፣ ካብ ህዝባን ዓለምን ጨዉዩ፣ ከይሓፈረ ከይሓነኸ መዓልቲ ነጻነት መጽኤ ከጉርዕ፣ ዘለፋን ፈኸራን፣ ክንሰሚዕ፣ ዓሰርተ ትሽዓተ ዓመት ኮይኑ። ሓደ ጓሳ እኳ ሓንቲ ጤል እንተጥፍኤ ጾሙ ክሓደር ዝፍረዶ፣ ነዚ ወንጄለኛ ኸኣ ከይሓፈሩ “ንስኻ ንበረልና” ክብሉ” መዓልቲ ነጻነት መጽኤት ኣብ ልዕሊ ሱዉኣትና ተሓንበለ ክብሉ፣ 19 ዓመት ቆጺርና።
 
ጀጋኑና ኣካለ ስንኩላትን፣ ስድራ ሱዉኣትን፣ ሕድሪ ሱዉኣት ኣይንረግጽን ኢሎም ኣብ ፋሺሽታዊ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቐዩ ዘለዉን፣ ብሓለንጊ ጭቆና ኣብ ከብዲ ዓዲ ዝልብለብ ዘሎ ህዝብናን ዘራይ ዘይብሎም ብኲናትን፣ ብጥሜትን፣ ብፍርሕን፣  ብድንቁርናን፣ ከም ጀንጀቡልን ቡንን ክውቀሩ፣ ዓሰርተ ትሽዓተ ዓመት ቆጺርና።
 
ከርሲ ኣደ ጉራምራ፣ ከም ዝበሃል፣ ኤርትራና በዚ ጀጋኑ ወሊዳ በዚ ድማ ጠላማት። ኣብ ስደት ንነብር ኸኣ ‘ገዛ ኣሎኒ” “ስድራይ ጥራይ ኢዮም ዘገድሱኒ” “ዓዲ ካብ ምኻድ ከይዕንቕፉኒ” ካብ ዝብል በለጽ ተበጊስና፣ ነዚ ፋሺሽቲ ክንድግፍ ዓሰርተ ትሽዓተ ዓመት ንቆጽር ኣሎና። ናይ ሎሚ ዘመን ኸኣ ምስኦም ምውላድና ዘሕፍር፣ ኣብ ጎደናታት ደሞክራስያውያን ሃገራት፣ ከም መጽዓንኛ  “ንሱ ንሕና ንሕና ንሱ” ዝብል ናይ ፋሺሽቲ ጭርሖ፣ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ ዝባኖም ሓዚሎም ምርኣይና ንኣና’ውን ድፍረቶም “የገርመና” ኣሎ። እዛ መሬት ብቓልስና ጥራይ ዘይኮነ ንርእሳ ኢላ’ውን ክትወግሕ ኢያ፣ ንዓሰርተ ትሽዓተ ዓመት ብበለጽ ምጽማም  እታ “ሕልና” ኣበይ ኣላ?
 
ዓሰርተ ትሽዓተ ዓመት፣ ተቓውሞ ክንብል ቆጺርና። ምረትን ጭቆናን ህዝብና ክንጽሕፍ፣ ውድባት ክንሃንጽ ክንፍንጥሕ እንተኾነ ካብ ኮፍ ዝበልናሉ ከይተንሳእና ዓሰርተ ትሽዓተ ዓመት ንቆጽር ኣሎና። ሕጂ ግን ኣብ ደንበ ተቓውሞ ጽቡቕ ንፋስ ይነፍስ ኣሎ። ሃገራዊ ዋዕላ። እዚ ማዕጾ እዚ ንህዝብና ካብ ዝዕጸዎ 70 ዓመት ኢዩ። ሕጂ ማዕጾ ይኽፈት ኣሎ፣ ናብ ካንሸሎ ክንቕይሮ ተኻፋልነት ህዝብና የድሊ ኣሎ። ዕድሜ ቓልስን ክንደይ ውድባት ኣለዋ ኢልካ ምቁጻር ኣብ ዲሞክራሲ ጎዳኢ ኣይኮነን፣ እቲ ዝጎድእ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ምባልን ንፍልልያትካ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃገርን ህዝብን ገርካ ዝየምጽባብን ኢዩ። ስለ እዚ ዋዕላ ካብ ሓደ መድረኽ ናብ ካልእ መድረኽ ከሰጋግረና፣ ንርእይቶታትና ከወሃህድ፣ ዓቢይ ተስፋ ተነቢርሉ ስለ ዘሎ ነዚ ማዕጾ ኣይንዕጸዎ።  
 
ዮሃና ንናጽነትና፣ ሱዉኣትና ንዘክሮም ብኸመይ ኣገባብ ዝጠፍኣና ዘሎ፣ ኣብ ዉሽጢ ሃገር ዝነብሩ፣ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ ስደት ንነብር መዓልታዊ ዝሓቱና ሕቶ ኢዩ። ምስ ወግሔ መልስና እንታይ ክኸውን ኢዩ?
 
ማሕበር ኤርትራውያን ንሰላምን ደሞክራስን ኣብ ስዊስ ንህዝብና፣ ኣብ’ዚ መዓልቲ ነጻነት መልእኽቲ ክነመሓላልፈሉ ንደሊ ኣብ ጎደናታት ወሪድካ ናይ ዓቕልጽበትን ፈንጠርጠርን ኣብ ግዜ ምውጻእ ትንፋስ  ክረኤ ባህርይዊ ስለ ዝኾነ ከም ቐደምካ ስጠም ግጠም፣ ዕርፊ ኣጽኒዕ፣ ደቕኻ ይሰምሩን ይምክቱን ኣለዉ፣ ህ.ግ.ደ.ፍ. ካብ ገጽ ዓለም ተደምሲሱ’ዩ፣ ኣብ ናይ መጠረሽታ መድረኽ ናይ ምኽንባልን  በጺሑ ስለ ዝርከብ ፣ መዓልቲ ናጽነትካ፣ ፍትሕን፣ ማዕርነትን፣ ሰላምን፣ ዲሞክራስን፣ ትወልድ ብርግጽ ርሕቕቲ ኣይኮነትን ክንብል ንፈቱ። ሱዉኣትና ብቅኑዕ መትከል ይዘከሩ።
 
ቐጽሪ ሰላምን ደሞክራስን ይዓንብብ፣
ርሑስ በዓል ነጻነት ንኹልና። 15 ግንቦት 2010

 


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...