ቀዳም   ዕለት  11/06/2011  ጉባኤ   ስልፊ  ናህዳ  ኤርትራ    ጨንፈር   ኢትዮጲያ ( ብናያ ሓባር ቃልስና  ንዲክታቱራዊ ስርዓት ምውዳቅን ሓዳስ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንምህናጽን )    ኣብ  ትሕቲ  ዝብል ጭርሖ      ጉባኤ ድሕሪ ምኽፋት ::   ተጋባእቲ ጉባኤ  ዝሓለፈ   ንጥፈታቶም  ድሕሪ ምክታዕን ምዝታይን ገምጊሞም    ፡ ጨንፈሮም ካብቲ ዝሓለፈ  ብዝበለጸን  ሓዲሽ ኣገባብ ቃልሲ ብምትእትታው ካብ  ኩለን  ጨናፍር ስልፊ  ዝበርተዕን ዝሓየለን   ክኸውን ሓዲሽ መደባቶም ሓንጺጾም፡  ከምኡ"ውን ብዝሒ መንእሰያት   ዝርከብዋ ሓዳስ መሪሕነት ጨንፈር መሪጾም።

ስንበት ዕለት12/06/2011 ኩለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ፖለቲካውያን ተቃለስትን ስቪካውያን  ማሕበራትን ሓፋሽ ህዝብን  ዕዱማት ኣጋይሽን ተጋባእተን ዝተሳተፍዎ ናይ መዛዘሚ ጉባኤ ተኻይዶ፡   ብተወሳኺ"ውን    ኣብዚ መዛዘሚ ጉባኤ ናይ ስእሊ ምርኢት ብቶም ጀጋኑ ወለድና ኣቦ  ስዉኣት  ጅግና ሼኽ ዓ/ቃድር ከቢረን  ጅግና ታሪኺዊ ኣቦና ራስ  ተሰማ  ጅግና   ስዉእ ሓምደ እድሪስ   ዓወተ ዝተሰነየ ናይ ኩሎም  ታሪኽ ጀጋኑ ኤርትራውያን  ፎቶግራፍ ዝገልጽ  ስእልታት ቀሪቡ ።

   ናይ ጉባኤ መዛዘሚ  ብቁርኣነል ከሪም ድሕሪ ምኽፍት  ቀጾሉ"ውን ናይ ሓዘን  ዝክረ ስዉኣትን  ብምግባር   ቃል   ጨንፈር   ብሓው ጀማል  ኣሕመድ  ናይ እንኵዕ ዳሓን መጻእኩም ንዕዱማት   ናይ  ላዕለዋይ  እስላማዊ   ክፍሊ  ኢትዮጲይ ወኪሉ ዝተሳተፈን ንኹሉም ሓለፍቲ  ፖለቲካውያን  ውድባትን  ስልፍታትን   ሲቪካውያይን  ማሕበራትን ዕዱማት  ኣጋይሽን  ተጋባእትን  እንኴዕ   ዳሓን መጸኩም ድሕር ምባሉ ቀጺሉ ምእንቲ ህዝብናን ሃገርናን ንምድሓን ተሰኪምናዩ ዘሎና ሓላፍነት ንምዕዋቱ  ኣብርቲዕና ክንቃልስ ምዃና  ነረጋግጽ  ጉብኤና  ባዓውት  ክሰላሰል  ዓቢ ጻዕሪ ዝካየደት ኣሳናዳኢት ሽማግለ ምስጋና ኣቅሪቡ፡ ፤ .ቀጺሉ ብተጋዳልይ  ዓ/ራሕማን ጣሃ ምኽተል ስልፊ ናህዳ ኤርትራን ምክትል  ሃገራዊ  ኮሚሽን  ንዲሞክራሲያዊ  ለውጥን  ኣቀዲሙ  ንተሳተፍትን  ንህዝቢ ኤርትራን ንመብል 20 ዓመት ናጽነትና ዮሃና  ድሕሪ ብምባል ቀጺሉ እቲ ቀድሚ ጉባኤ ዝተዋህበ   ( ኮርስ )  ንመንእሰያት  ተሰኪመሞ ዘለዎ ሓላፍነት ብሓዲሽ ኣገባብ  ምዕባለ ቃልስና  ንምዕዋትን  ኣብ ዓለምና  ዝጽበዮም  ዘሎ  መድረኻት ንምግጣምን  መጻኢት ኤርትራን  ብዲሞክራሲ ንምምራሕ  ኣብ  ተግባር  ምዓልን  ዓቢ ሓላፍነት ሒዞሞ ዘለዎ ዝሕግዞም ትምህርቲ  ኢዩም  ተዋሂቦም    ድሕሪ ምባል ንሕና ስልፊ ናህዳ ኤርትራ ነዚ ዘሎ ስርዓት  ንምውዳቅ  ክብቶም  ቀዳሞት  ተሰሪዕና    ምስ  ኩሎም ተቃለስቲ ደምብ ተቃውሞ  ሓቢርና  ምእንቲ  ህዝብና  ሃገርናን  ሓደ  ኢድ ኮይና ንኽንዕወት ኣትሪርና ንቃለሰሉ  ዘለና  ዕላማ ኢዩ ። ኣብ መደምደምታ መደርኡ ን ዶ. ዓብድላህ ኑር ጀበርቲ ንተጋዳልይ ኢማም ኣቡበክር .ንዝተዋህበ ኮርስን.ጉባኤን ንምዕዋትን ዓቢ ጻዕሪ ብዝገበርዎ ምስጋና ድሕሪ ምቅራብ. ቀጺሉ   ንመንግስትን ህዝብን ኢትዮጲያን ናጽነትና ንምጉንጻፍ ምሳና ድወ ዝበልዎ ሕጂ ዝካይድዎ ዘለዉ ምትሕብባር  ዓቢ  ምስጋና  ኣቅሪቡ ንኹሎም ዕዱማት ዕድመና ኣኽቢሮም ብምምጽእ ኣመስጊንዎም፡ ቀጺሉ ቃል ላዕላእዋይ   እስላማዊ ክፍሊ ኢትዮጲያ ወኪሉ ዝተሳተፈ ሼኽ መሓመደ ደረስ ካብ ዝስመዖ መደርኡ ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ኢትዮጲያን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ  ሓድነት  ዝተረጋገጸ ኢዩ ድሕሪ  ምባል ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ክትርር ኣለዎ  ምእንቲ ንዘሎ ስርዓትን  ንምውዳቅን  ሓዲሽ ምዕራፍ ዲሞክራሲ ኣብ  ኤርትራ ምምስራትን ፡ ክምኡ"ውን ንሓና ሓደ ህዝቢ  ኢና ኣብ ክልተ ገዛ ንነበር ክብል መደርኡ ኣስሚዑ፡፤        

ቀጺሉ መድረ ናይ ኣቦ-መንበር ዲሞክራሲያዊ ክዳን ኤርትራ ኣቶ  ተውልደ  ገብረ ስላሳ  ስልፊ ናህዳ ኤርትራ ደመበ ተቃውሞ ንምሕያልን  ግብራዊ ተሳትፎ  ኣብ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን  ኤርትራን  ዝካይዶ  ዘሎ ንጥፈታት ኣብ ሃገራዊ ኮሚሽን ንዲሞክራሲያዊ ለውጥን ብምንኣድ ዓወት ንስልፊ ናህዳ ኤርትራ ብምትምናይ መደርኡ ኣስሚዑ።             

ኣብላት ተሳተፍቲ  ጉባኤ ዝቅረብዎ ናይ ግጥሚን ድራማን  ንተሳተፍቲ ዝስሓብን ጥራይ  ዘይኮነስ መጻኢ ክእለቶም  ዓበይቲ  ክኢላታት ንምዃን ዝሕበር ኢዩ ነይሩ።

ኣብ  መዛዘሚ  ንተጋደልቲ  ሳልሕ ሓዮቲ  . መሓመድ ዑመር .   ዓብደላህ ማሕሙድ  ኣቡብከር  ፍረይታይ .  ኣብቲ  ስልፊ ናህዳ ዘደላወቶ ኮርስ  ንመንእሰያት  ዝሃበዎ ናይ ቃልሲ  ተሳትፍኡምን  ተሞክረኡምን ሃናጺ ትምህርትን ታሪኽ ቃልሲ ኤርትራን   ናይ ምስጋና ምስክር ወረቀት  ተዓዲልዎም፡  ብተወሳኺ ንኹሉ ኣብዚ ኮርስ ዝተሳተፉ ኣባላት ምስክር ወረቀት  ተዓዲሉ።

ስልፊ ናህዳ ኤርትራ
ክፍሊ ዜና
13-06-2011


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...