Image result for eritrean community santa clara

ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ወርዳ ሳንታ ክላራ ናይ ኣስታት

ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ተዓዊቱ

 

ቤት ጽሕፈት ንምጥያስ ስደተኛታት ወይ ከኣ ኦፊስ ኦፍ ረፊጁ ሪሰትልመንት ተባሂሉ ዝፈልጥ ፈደራላዊ ትካል ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ንማሕበርኮም ኤርትራውያን ኣብ ሳንታ ክላራ በቲ ዘቐረቦ ናይ ሰለስተ ዓመት ናይ ስራሕ ፕላን ምርኩስ ብምግባር ናይ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ($495,030) ዶላር ኣሜሪካ ፋይናንስዊ ሓገዝ ኣበርኪቱሉ። 

ነቲ ዝተረኽበ ፋይናንሳዊ ዓወት ኣመልኪቱ ንኣባላት ኣብ ዝዝርገሖ መልእኽቲ ኣቦ ወንበር እቲ ማእከል ኢንጂነር ረጋ ተኸስተ “እዚ ተረኺቡ ዘሎ ፋይናንሳዊ ዓወት ንዝመጹ ሰለስተ ዓመታት ንዝካየዱ ንጥፈታት ዝሽፍን ኮይኑ፡ ነቶም ኣቀዲሞም በቲ ኮሚኒቲ ክካየዱ ዝጸንሑን ዝካየዱ ዘለውን ዝተፈላለዩ መደባት ብዝበለጸን ዝሰፍሓን መዳይ ንኸነሳላስሎም ክኽእለና እዩ”።  ኣስዒቡውን ከሉ ኣባልን ማሓዛን እቲ ኮማዊ ማእከል ነቲ ተወጢኑ ዘሎ መደባት ኣብ ምዕዋት ከይተሓለለ ክሰርሕ ተላብዩ።

እዚ ኣብ 2008 ዝተመስረተ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ወርዳ ሳንታ ክላራ፡ ካብ ኩሉ ሃይማነታዊ፡ ጾታዊ፡ ዓሌታውን ጸግዕታት ናጻ ዝኾነ ንመኽሰብ ዘይቆመ ኮማዊ ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበረኮም ካብ ዝምስረት ክሳብ ሎሚ ን ኣስታት 5000 ዜጋታት ኣገልግሎት ሂቡን ይህብ ኣሎን።

ናብ ሳንታ ክላራን ከባቢኡ ንዝመጹ ኤርትራውያን ስደተናታት፡ ናይ ቋንቋ ደገፍ፡ ናይ ምምራሕ መኪና ትምህርቲ፡ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ፡ ን ኢመግረሽን ዝምልከቱ ምኽርታትን ሓበሬታትን ምሃብ፡ ን ኤርትራውያን ይጠቕሙ እዮም ዝብሎም ዝተፈላለዩ ኣብ ጥዕና፡ ፋይናንስ፡ ስርዓተ ሕጊ ኣሜሪካን ዝተኮሩ ዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታትን ምድላውን ገለ ካብቶም በዚ ማእከል ዝካየዱ ስርሓት እዮም።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ www.eritreancommunity.org ተወከሱ::


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...