ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ንዓመታት ዝኣክል ብስርዓት ኢሰያስ ዝወረዶን፡ ዝወርዶ ዘሎን ኣደራዕ ስቓይ ዘብቅዓሉ ግዜ ንምርኣይ ዝኣክል ፡ ንሃገራዊ ጉባኤ ብተስፋን ሰናይ ትምኒትን ክጽበዮ ድሕሪ ምጽናሕ ፡ እንሆ እቲ ግዜ ኣኺሉ ጉባኤ ንምጅማር ፡ገለ መዓልታት ጥራይ ተሪፍዎ ይርከብ ፡ በዚ ኣጋታሚ’ዚ ውን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ  ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንፖለቲካውያን ሓይልታትን ህዝባውያን ትካላትን ፡ ንኹሎም ብሄራት ኤርትራን ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ የመሓላልፍ ። እዚ መልእኽቲ’ዚ ኣብ ሃገራዊ  ሓድነትና ዓቢ እምነመሰረት ከንብርን ፡ ኣብ ሞንጎ ህዝቢታትና ውን ሓድሕዳዊ ምትእምማን  ኣስፊኑ፡ ነቲ ጨፍላቒ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ፡ ፈላሊኻ ግዛእ ዝሰረቱ ኣዕናዊ ሽርሒታት ንኸብቅዕን ፡ ድሕሪ ምውዳቕ እቲ ስርዓት ውን ስምብራቱ  ንኽይገድፍ ፡  ኣብ ምግባር ሓጋዚ ክኸውን ስለዝኽእል  ፡ ዓቢ ግምት ተዋሂብዎ ፡ ብተገዳስነት ክስረሓሉ ይግባእ።

1. ንኹሉ መሰላዊ ጉዳያት ህዝብና ፍታሕ ንምንዳይ ፡ እቲ ኣማራጺ ዘይብሉ መንገዲ ወይ ኣገባብ ፡  ንፍትሒ ዕላማ ዝገበረ ሓባራዊ ዘተ ጥራይ እዩ ኢልና ንኣምን ። እዚ ምስ ዝኽወን ውን ደገፍ ናይ መላእ ህዝቢ ኣብ ምርካብ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል።

2. ድልየታት ህዝቢ ብዝምልከት እቲ ናይ ምውሳን ሓላፍነት ዘለዎ እቲ ዝምልከቶ ህዝቢ ባዕሉ ደኣምበር ፡ ካልእ ኣካል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ውሳኔ ናይ ምንባር መሰል ከምዘይብሉ ምፍልጥ የድልይ ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘሎና ኣኽብሮትን ሓልዮትን ዝገልጽ ክንዲዝኾነ ፡ ኩለን ፖለቲካውያን ሓይሊታት ከም ዕላማ ክግደሳሉን ክሰርሓሉን ይግባእ።

3. ዝኾነ መሰላዊ ጉዳያት ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ብሄራዊ መሰላት ዝተኮሩ ጉዳያት ፡  ስርዓት ኢሳያስ ምስ ወደቕ ክርኤ ኣለዎ ኣብ ክንዲ ምባል ፡ ሓላፍነታዊ ብዝኾነ መንገዲ ቀዳምነት ተዋሂብዎ  ፡ ፍትሓዊ መዕለቢ ክግበረሉ ይግባእ ። ምኽንያቱ መዕለቢ ከይተገብረሉ ተንጠልጢሉ ንጽባሕ ክጽበይ እንተበቒዑ ፡ ናይ ሓደጋ ጥጁእ ካብ ምኳን ሓሊፉ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ከምዘይኮነ ንኣምን ።

4. ህዝቢ ኤርትራ ንጹር ዝኾነ መንነት ዝውንን ክንሱ ፡  ስርዓት ኢሰያስ ንዕኡ ብዝጥዕሞ ኣገባብ ብቛንቛ ብምፍልላይ  ሃለዋት ህዝቢ ንምህሳስ ዘካየዶ ተንኮለኛ ስርሓት እናኣወገዝና ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንጹር ቦታን ሃለዋትን ክህልዎ ንጽዕር ።

5. እንታይነት ብሄር ዝገልጹ ፡ ህሉው ኣቃውማ ህዝብና ኣብ ግምት ዘየእተዉ  ፡ ካብ ደገ ብልቓሕ ዝመጹ መለክዒታት  (DEFINITIONS) ፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ቅቡል ከምዘይኮኑ ንሕብር። ምኽንያቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ፡ ዝተፈላለዩ ኣብ ኣቃውማ ናይ ዝተፈላለዩ ህዝቢታት ዝተሞርኮሱ ፡ ንብሄርነት ዝገልጹ ርድኢታት ስለዘለዉን ፡ ንሕና ውን ናይ ገዛእርእስና መለክዒ ስለ እንውንንን።

6. ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ፡ ንመንነት ጀበርቲ ኤርትራ ብዝምልከት  ከምቲ ኣብ 1ይ ጉባኤኡ ዘረጋግጾ ፡ መንነት ጀበርቲ ኤርትራ ፡  ከምቲ ጨፍላቒ ስርዓት ኢሳያስ ንብሄር ጀበርቲ ኣካል ናይ ብሄር ትግርኛ ንምግባር ብሓይሊ ኣገዲዱ ዝወሰኖ ውሳኔ ዘይኮነስ ፡ ጀበርቲ ኤርትራ ብሄራዊ ምልክታት ዝውንን ነብሱ ዝኸኣለ ብሄር ምኳኑ ደጊምና ነረጋግጽ ። ነዚ ብዝምልከት ውን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ምስ ኩሎም ኣብ ለውጢ ዝኣምኑ መቃልስቱ  ብምትሕብባር ክሰርሕ ጸኒሑን ከምዘሎን ይሕብር ።

7. ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ፡ መስል ብሄራት ምሕላው ሓላፍነት ናይ ኩሉ ሃገራዊ እዩ ኢሉ ይኣምን ። ነዚ መሰረት ብምግባር ከኣ ፡ መሰል ብሄር ጀበርቲ ምሕላው ሓላፍነት ናይ ሰልፊ ናህዳ ጥራይ ዘይኮነስ ፡ ሓላፍነት ናይ ኩሎም ኣብ ኤርትራ ፍትሒን ሰላምን ደሞክራሲን ንምስፋን ዝቃለሱ ሃገራውያን ባእታታት ምኳኑ ይኣምን።

ዓውት ንሃገራዊ ጉባኤ

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

27/10/2011


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...