ካብ ኩሉ ፖለቲካዊ ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ግዱሳት ኤርትራውያን ዜጋታትን ስቱትጋትን ከባቢኡን፣ ብሽማግለ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጥን ሽማግለታት ንመሰረታዊ ለውጢ ብትሪ ዝቃለሱ፣ ካብ ባዝል፣ ስወዘርላንድ ዝተኻፈልዎ ዕዉት ኣኼባ ብዕለት 18/07/2010 ኣብ ከተማ ስቱትጋርት ተኻይዱ። ውጺኢቱ ነቲ ንደሞክራስን ንመሰልን ንራህዋን ንለውጥን ዝቃለስ ዘሎ ጅግና ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ ብስራትን ዓቢ ተስፋን ሞራልን ዝህብ እዩ ነይሩ።

ምርጫ ወኪላት ናብ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ

እዚ ዕዉት ህዝባዊ ኣኸባዚ፣ ኣብ ስቱትጋርትን ከባቢኡን፣  ንኹሉ ንመሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ ብጽንዓትን ብምጽውዋርን ብምክብባርን ኣንጻር ጨቛንን ጨፍላቕን ወተሃደራዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ሓሪኑ ንዝቃለስ ዘሎ ህዝብና፣ እተማእክልን ብእምነት እተገልግልን ዓቕማ ጸንቂቓ እትዋደቕ ሽማግለ ካብ ትቐውም ጀሚራ፣ ዓቕማ ኣዋሃሂዳ ብስኒትን ልዝብን ክትሰርሕ ዝጸነሐተን ዘላን እንዳተመርሐ እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ኣኸባ ብልዙብን ሓላፍነታውን ብጽቡቕ ክዛዘም ዝኸኣለ።

ከምቲ ኣቐድም ኣቢልና ዝገለጽናዮ፣ ንደላይ ሰላምን ቅሳነትን ራህዋን ዝቃለስ ዘሎ ህዝብና ብዝተፋላለየ መራኸቢታት ክንሕብሮን ከነታኣሳስሮ ዝጸናሕና፣ ማለት እቲ ንነዊሕ መዋእል መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝምነዮን ኣጥቢቑ ዝቃለሰሉ ዝነበረ መኣዲ ዘተ፣ ንኹሉ ሕብርታትን ዝንባሌታትን እምነታትን ህዝብና ብማዕረ ዘሳትፍን ዘዛትን ሰፊሕ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ናይ እዋኑ መተካእታ ዘይብሉ ቀንዲ ውራይን ዕማምን ህዝባዊ ቃልስና ምዃኑ ተራእዩን ተኣሚንሉን ምስ ተኣወጀ፤ እዛ ሽማግለ ብንጽህና ንዝተዋህባ ህዝባዊ ሓላፍነት ተግባራዊ ንምግባር ብዘይ ዕርፍቲ ለይትን ቀትርን ስጡም ኣኼባታት፡ እንዳ ኣካየደት ኣብ መፈጸምትኡ ከተብጽሖ ዝበቐዐት።

እዚ ማለት ድማ ሰፊሕ ጎስጓስን መጽናዕትን ብምክያድ፣ ካብ ግዱሳትን ህዝባዊ ሓላፍነት ተሰኪሞም የገልግሉ እዮም ኢላ ዝርኣየቶም ብርክት ዝበሉ ሕጹያት ድሕሪ ምቕራብ፣ 6 ዜጋታት ንሃገራዊ ዋዕላ ዝሳተፉ ድሕሪ ምድላው ናይ ህዝቢ ኣኸባ ብምጽዋዕ ናይቲ ኣኸባ ዛዕባታት ብናይ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ሽማግለ ምስ ተገለጸን ምስ በርሀን ካብ ህዝቢ ዝቐረበ ሕቶታትን ርእይቶታትን ምስ መለሸት ንተሳተፍቲ ዋዕላ ናብ ህዝቢ ኣቕሪባ በብሓደ ብምልላይ ንመጓዓዚ ዝኸውን ማተርያላዊ ሓገዝ ካብ ህዝቢ ብምሕታት ዕማማ ምስ ወደአት ናብ ሃገራዊ ዋዕላ ዝካፈሉ ወከልቲ ህዝቢ መድረኽ ብምልቃቕ ነቲ ካብ ህዝቢ ንሃገራዊ ዋዕላ ዘሰኒ ርእይቶታን ለበዋታትን ንምእካብን ምስናድን ሓላፍነታ ኣስረከበት። 
           
ድሕሪ እዚ እቲ ኣኸባ ብሽማግለ ስቱትጋርትን ከባቢኡን ብምቕጻል ብጉዳይ ኣብ ካምፓላ ርእሲ ከተማ ዩጓንዳ ንዝተፈጸመ ባርባራዊ ቅትለት ኣልዒሉ ምስ ህዝቢ ብምልዛብ፣ መላእ ኣኸበኛ ነቲ ኣረሚናዊ ፍጻሜ ኣልሸባብ ብምሉእ ድምጺ ብምዅናን፣ እዚ ግብረ ሽበራ ስርሒታት ናይ ኣልሸባብ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዘውረዶ ጃምላዊ ቅትለት ብመትከል መላእ ሕብረተሰብ ዓለም ኣስሚሩ ብምዅናን፣ ናይ ሓዘን መግለጺ ጾሎት ክእውጅን ባንዴራ ኣብ ፍርቂ ከንጠልጥልን ከሎ ብፍላይ እተን ዜጋታተን ዝጠፍእወን ሃገራት ብኽብሪ ድሃዮም ንምፍላጥ ክጓየያ ከለዋ ወኪል ዝሰኣነ ጭቁን ህዝቢ ኤርትራ ግና ደም ከልቢ ከም ዝፈሰሰ ዘእውየሉ ሕጋዊ መንግስቲ ስኢኑ እነሆ ኣብ ስደቱ ውን ፈቐድኡ ይዝሕዛሕ ኣሎ።

እዞም ኣብ ካምፓላ ሂወቶም ዝተዛሕዝሑ ልዕሊ 70 ዝኾኑ ክሳብ ሕጂ ብልክዕ ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ብርክት ዝበሉ ቁሱላት ዝርከብዎም ካብ ዝተፋላለዩ ዜጋታት ክኾኑ ከለዉ ልዕሊ 8 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብሰንኪ ጨቋንን ጨፍላቕን ወታሃደራዊ ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ.፣ ካብ ዝፈትውዋ ሃገሮም ሂወቶም ከድሕኑ ዝተሰደዱ ውን ይርከብዎም። ብጻሕታሪ ኲናትን ጸረ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ሃገርናን ጎራባብትናን ዝኾነ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ዝምወን ጸቢብ ሃይማኖታዊ ናይ ሶማል ጉጅለ ኣልሸባብ ዝተጻወደ ነታጒ ክንድ’ዚ ዝኣክል ኤርትራዊ ህይወት ክሓልፍ ከሎ፣ ካብቲ ቀንዲ ዘሕዝንን ፍሉይ ዝገብሮን ወኪል ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ካምፓላ ሰሚዑ ከም ዘይሰምዐ ናይ ሐራይ ኮኑ መርገጽ ብምውሳድ ብምስቃጡ እዩ።

ካብዚ ዘሕዝን ኩነታት ብምብጋስ እቲ ኣኸባ ብምስትታንን ብውሽጡ ብምትንካፍን ህዝብና ኣብ ሃገሩ ዘሕልፎ ዘሎ ግፍዓዊ ምሕደራ ከይኣኽሎ ኣብ ስደቱ ብሰኪ ህ.ግ.ደ.ፍ. ቅሳነት ከይረክብ ይኸውን ስለ ዘሎ ብሓባር ናይ ሓደ ደቂቕ ጾሎት ብምግባር ነቲ ናይ ኣልሸባብ ድሑርን ባርባራዊ ፍጻሜን መወንቱን ኣጥቢቑ ብምዅናን ሽግር ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ፍታሕ ንምርካብ እንኮ ኣማራጺ ብስምረት ተቓሊስካ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ምውጋድ  ምዃኑ እቲ ኣኼበኛ ኣስሚርሉ።

ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና።      
ፖለቲካውያን ውድባትን/ ሰልፍታትን፡
በርጌሳውያን ማሕበራትን ግዱሳት ዜጋታትን፡
ከተማ ስቱትጋርትን ከባቢኡን።     

 


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...