ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ንተወፋይነትን ጅግንነትን ስውኣት ደቀንስትዮን ደቂተባዕትዮን እናኣልዓልካ ኣብቲ እትደልዮ ዕላማ መብጽሕን መደልደሊ ጨቋኒ ስርዓት ህግደፍ ምግባርን ልሙድ ኮይኑ’ሎ።

እስኪ ንሎሚ ብዛዕባ’ተን ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይተረኽቦ ተወፋይነትን ጅግንነትን ዝፈጸማ ደቀንስትዮ ኤርትራ ከነልዕል እምበኣር፤ ብሓቂ እዘን ጀጋኑ ስዋኣት ክኸብራ እንተዝድለ፣ እቲ እታ ክብርቲ ሂወተን ዘሕለፋሉ ህዝቢ ኤርትራ ምኸበረ። ንሳተን ንመሰልን ክብርን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኢየን ተሰዊአን ግን ተጠሊመን። ስልጣን ዝሓዘ ጠሊሙወን። ንሓደ ክልተ ኣብቲ ዲክቶታርያዊ ስርዓት ንዘለዋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደን ገና ዝወርድ ዘሎን ግፍዒ እንተነውርየለን ህ ኢለን ደኾን ምሰማዓና?

ኣብ 1994 ስንኩላን ኲናት ማይሓባር፣ ብሰላማዊ መንገዲ ሕቶታቶም ንምቕራብ ካብ ማይሓባር ናብ ኣስመራ ክጕዓዙ ከለዉ፣ ብዋጋ ስንክልንኦም ኣብ ስልጣን ዝደየበ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ፍሉይ ሓይሊ ኮማንዶ ሊኢኹ ብኣልማማ ኣረሺንዎም እንተዝሰምዓ፣ ስውኣትና እንታይ ኮን ምበላ? ድሕሪ’ቲ ናይ 30 ዓመታት መሪር ገድሊ ዝተረኽበት ናጽነት ብዊንታን ድልየትን ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ጥራይ፣ ምስ መንግስቲ ኢትዮጲያ ብምስምስ ዶብ ኣብ ዝተገበረ ኲናት፣ ብኣማኢት ኣሻሓት መንእሰያት ተሰዊኦምን ሰኪሎምን ኣስታት ሓደ ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ካቤት ንብረቱ ተመዛቢሉ እንተዝሰምዓ ስውኣትና እንታይ ኮን ምበላ?

ስድራቤት ስውኣት ዝናቢዮም ሲኢኖም ዘኽቲሞም፣ ደቀንስትዮ መንእሰያት ኣሕዋትክንን ደቅኽንን ናብ ሳዋ ምስ ከዳ፣ ብዘይካ’ቲ ዶብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ናይ ናብራ ሕሰምን ብሓለፍተን ብዓመጽን ምግዳድን መርወዪ ጾታዊ ስምዒቶም ስለዝገብርወን፤ በዚ ባህሪረን ዝረኸበ ይርከበና ብምባል ሃጽ ኢለን ናብ እግረን ዝመርሐን ክኸዳ ከለዎ ብጽምእን ጥምየትን ኣብ ምድረበዳ ሞይተን። እተን ምድረበዳ ብሰላም ዝሰገራ ክኣ ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ክሰግራ ከለዋ ኣብ ባሕሪ መዲተራንያን ጠሊቐን ሬስአን’ውን ኣይተረኸበን እንተዝሰምዓኸ?

ህዝብና ሰላምን ዲሞክራስን ክረክብ፣ ብቅዋምን ሕግን ክመሓደር ዝጠለቡ 11 ሰበስልጣን መንግስትን ኣባላት ባይቶን፣ ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ጽሓፍትን ኣብ ሓደ እዋን ተኣሲሮም። ድሕሪ ነዊሕ ስቓይ መብዛሕትኦም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተሰዊኦም። ሓንቲ ካብኣቶም እታ ኣብ ክፍሊ ታዕሊም ፖለቲካዊ ትምህርቲ ትምህረክን ዝነበረት ኣስቴር ፍስሓጽዮን እያ እንተዝሰምዓ እንታይ ኮን ምበላ? እቲ ሓልዮታን ሕያውነታን ዘንጸባርቕ ፍሽኽትኣ ምተዘከረን። ሚርያም ሓጐስ፣ ሰናይት ደበሳይ፣ ኣስቴር የውሃንስ ... ወዘተ ምስኣ ነይረን እንተንብለን ብጓሂ ሕርር ኢለን ኡይ ምበላን ዝርንዝሕ ምነብዓን። ንሃማደኤ ክኣ ድሕሪ’ዛ ሕጂ ሽምና ሽምባዕልና ከይተልዕላ፣ ብሽምና ከይትንግዳ፣ እዚ ማሕበር’ዚ ንደቀንስትዮ ኤርትራ ኣይውክልን’ዩ። ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ኤርትራ እዚ ኹሉ ዘስካሕክሕ ግፍዕን ስቓይን እናተፈጸመ፤ እሕሕ ዘይብል መሪሕነት ሃማደኤ የማናይ ኢድ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ እዩ። ዓንዲ ሕቖ ዲክታቶር ዘደልድል መሪሕነት ሃማደኤ ሽምና ከየልዕል ኢለን ንመሪሕነት ሃማደኤ ምገዘትኦ።

ሕጂ ከኣ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ መላእ ዓለም ተሰዲደን ዝርከባ ኣባላት ሃማደኤ መበል 30 ዓመት ምምስራት ሃማደኤ ንምኽባር ባንዴራ ኤርትራ ዝሕብሩ ጥልፍን ዙርያን ተኸዲነን ጓይላን ዳንኬራን ክገብራ ላዕልን ታሕትን ይብላ ኣለዋ እንተዝሰምዓኸ! ወይ ዕ.ሽ.ነ.ት! ምዃን መራሕተን እዚ ኽሉ ጥልመት እናፈጸማ፣ ከምቲ ሱራ ዘይጠዓየት ተኽሊ ጡዑይ ጨናፍር ዘይተውጽእ፣ ጨናፍር ሃማደኤ ከኣ ከምኣ ኢየን። ሓሲበን ኣስተንቲነን ከኣ እቲ መሪሕነት ሃማደኤ ረብሕኡ ምስቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ስለዝኾነ ክሳብ ውድቀት እቲ ዲክታቶር ኢድን ጓንትን ኮይኑ ክቅጽል’ዩ። ንስኻትክን ግን እዚ ትሓስበኦ ዘለኽን ዓገብ’ዩ፤ ኣብዚ ግዜ’ዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስቓይን መከራን ከሎ፣ ንስኻትክን ጓይላን ዳንኬራን ክትገብራ ኣይግባኣክንን’ዩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ንህዝቢ ኤርትራ ብጸሎትን ሰላማዊ ሰልፊን ኣንጻር ዲክታቶርያዊ ስርዓትን ጌርክን ኣድሕንኦ ሓደራ። ደቂ ኣንስትዩ ፍርቂ ሕብረተሰብ ኢኽን። ንስኻትክን ሓንሳብ እንተተላዒልክን እቲ ዲክታቶር ሕቖኡ ክምቀል፣ ኣብራኹ ረድረድ ክብሎ እዩ። ሃየ ህዝብኽን ኣድሕና ኢለን ሰናይ ምኽሪ ምለገሳለን።


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...