ኣብ ዝኾነ ዝካየድ ስራሕ ይኹን ዕዮ ሓድነት እምኒ ኩርናዕ ዓወት ሙዃኑ ዝኾነ ሰብ ዝፈልጦ መባእታ መስርሕ ኢዩ፡፡ ኣብዑር ጸሚድካ ምሕራስ ክትጅምር እንከለኻውን ነቶም ተጸሚዶም ዘለው ጽምዲ ብዕራይ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ከይተርፍ ስላዕ ኣሒዝካ ነቲ ዝሕጥ ዝብል ወስ ትብሎ ወይ ትተኽዮ መታን ማዕረ ክስጉሙ እሞ ከተስልጥ፡፡ በፍራስ ዝሳሓብ ዓረብያ ጌሩ መነባብርኡ ዘካይድ ሰብ እውን ተመሳሳሊ ናይዞም ጽምዲ ብዕራይ ኣገባብ ኢዩ ዝጥቀም፡፡ እቶም ኣፍራስ ብሓደ ሰጉሞም መታን ክሰልጦ ኩርማጅ ጌሩ ነቲ ዝተርፍ ወይ ዝሕጥ ዝበለ ሸብ የብሎሞ ማዕረ ብጻዩ ከምዝስጉም ይገብሮ፡፡

ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ እውን ንናይ ሓባር ጸላኢኻ ፍልልያትካ ኣንዳኣጽበብካ ክትስዕሮ ከምዝካኣል ዝስሕቶ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን፡፡ እቲ ክፍለጥ ዘለዎ ወሳኒን ረቛሕን ግን ነቲ ትኽተሎ ኣገባብ ብልዕልና ሕግን ብንጹርን ብህዝብን ሃገርን ዘገልግል ኣገባብ ክትጥቀመሉ እንከሎኻ ኢዩ፡፡

 ብስም ሓድነት እንዳተዛረብካ ግን ዘራጊ ዝኾነ ተግባራት ምዕያይ ሓድነት እንዳጨራሕካ ናብ ስልጣን ክትሓኩር ምድላይ ነቲ ጉዕዞ ሓድነት ኣብቲ ዝድለዮ ጥርዚ ዘብጽሖ ኣይኮነን፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ተሞክሮ ብረታዊ ቃልስና ዝነበረ ሕልኽላኻት መሰረቱ እቶም ዝነበሩ ላዕለዎት መራሕቲ ምንባሮም ኩልና ንሰማማዓሉ ጉዳይ ኢዩ፡፡ ናብ ሓድነት ንምብጻሕ ብህዝቢ ዝተጀመረ ጉዕዞ ንሓደገኛ ምፍሳስ ደም ኣሕዋት ኣብ ምንካይ ዓቢ ተራኳ ተጻዊቱ እንተኾነ ብሰንኪ ቶንኮላት መራሕቲስ እቲ ዝድለ ሓድነት ኣየምጽኤን፡፡

ብዘይካ`ቲ ብሓገዝ መራሕቲ ናይ ገለ ፈተውትን ጎረባብትን ሃገራት ኣብ ወጻኢ ዝካየድ ዝነበረ ዘተታት ሓድነት ክልተ ውድባት ብህዝቢ ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳታት ኤርትራ ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጎልጎል ዓላ ብዘይ ፍረ ከምዝተበተነ ታሪኽ ጉዕዞ ሓድነት ሰውራና ኢዩ፡፡ ብድሕሪ`ዚ እቲ ብግኑን ዝፍለጥ ስምምዕ 20 ጥቅምቲ ኢዩ፡፡ ኩሉ እዚታት ግን ንድሌት ህዝብን ተራ ተጋደልትን ዘርውን ዘሳትፍን ብዘይ ምንባሩ ብዘይ ሓደ ንጹር መደምደምታ ኢዩ ተዛዚሙ፡፡

ኣብ`ዚ ሕጂ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዝርኤ ዘሎ ስርሕ ፍንጥሕ እውን መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ`ዩ  እኳ እንተጸይተባህለ ካብቲ ኣሉታዊ ተሞክሮ ናይቲ ዝሓለፈስ ዝተማህረ ኣይመስልን፡፡

ስምረት ጽቡቕ ሙዃኑ ኣድላዪ ሙዃኑ ከምቲ ኣቝዲሙ ተገሊጹ ዘሎ ምትንታን ዘድልዮ ኣይኮነን፡፡ ግን ከኣ ኣድላዪ ተባሂሉ ዒባ ጉድጉዶ ኮይኑ ብሓደ ረፍዲ ጠፍጢፍካ ጠፋጢፍካ እትስርሖ ኣይኮነን፡፡ እቲ ዝፈላሊ ብሕግን ብግዛኣተ- ሕግን ኣጽኒዕካ ኣሳታፍን መሰረታት ዝኣመንሉን ባዕላቶም ዝተዋስኡሉን ምስ ዝኸውን እዩ ውጺኢታዊ ክኸውን ዝኽእል፡፡

ኣብ ቃልሲ ተራ መሪሕነት ዘይስሓትኳ እንተኾነ መሪሕነት ንበይኑ ተነጺሉ መዓልትታት ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮነን፡፡ ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ስምረትን ሓድነትን ብተሳትፎ ኩሉ ኣብ ጭቡጥ ረጊጽካ ዝግበር እምበር ናይ በይንኻ ቀዳመ-ሰንበት ብምፍጣር ዝግበር ኣይኮነን፡፡

እቲ ትገብሮ ሓድነት ነዚ ንህዝቢ ዝበታትን ዘሎ ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ ክትስዕረሉ ትኽእል ኩነታት ዝፈጥር ኮይኑ ሓንቲ ብዝኾነ ማለት ናይ ሃይማኖትን ወገንን ዓሌትን ፍልልይ ዘይብሉ ንብሄራት ኣወሃሂዱ ልዕላውነታ ዝተኸብረን ምስ ጎረባብታ ኣብ ኣህጉራዊ ሕግታትን ውዕላትን ተሞርኩሳ ብስኒትን ብሰላምን  እትነብር ኤርትራ ንኽትህሉ ዘረጋግጽ ክኸውን ይግባእ፡፡

 እቲ ትገብሮ ሓድነት ንስለ ሓድነት ተባሂሉ ንመዝሙር ህዝቢ ጨዊኻ ተካኢ ህ.ግ.ደ.ፍ ንክትከውን ዝዓለመን ንመሰረታትን ህዝብን ዘየሳተፈ ምስ ዝኸውን ግን ክዕወት ዝኽእል ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ጉዕዞ ተቓውሞ ኣዳኺሙ ኣብ ሾንኮለል ዘእቱን ዕድመ ህ.ግ.ደ.ፍ ዘናውሕን ኢዩ ዝኸውን፡፡
  ካብ`ዚ ሓጺርን ብሩህን ኣምር`ዚ ብምብጋስ እምበኣር እቲ ቅኑዕን  እቲ ራህዋ ንህዝብን ሃገርን ከምጽእ ዝኽእል ሓቀይና ሓድነት ንምምጻእ ጻዕሪ ናይ ኩሉ ተቓላሳይ ዜጋ ይጥለብ ኣሎ፡፡


ዓወት ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ
ዝክሪ ንስውኣትና

ኢስማዒል መ.ብርሃን


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...