ብቐዳምነት ነቶም ናይ ህዝብና ሽግርን ጸበባን ንምቅላሕን ንምግላጽን፤ ናጻ ጽሑፋትን ርእይቶን ኣተሓሳስባን ናይ ሕዝብና ንኽምዕብልን ክውን ንምግባርን ናጻ መርበብ ሓበሬታ ኣስማሪኖ ዝመስረቱ፤ ን12 ዓመታት ዝኣክል ከኣ ብትብዓትን ትግሃትን ዝቃለሱ ዘለዉ ኣሕዋት ልባዊ ምስጋናይ ይብጻሓዮም።

ከምኡውን ንኩሎም ግዜኦም ኣወፍዮም ጉልባቦም ቀሊዖም፤ ጽሑፋቶምን ሓሳባቶምን ርእቶኦምን ዘወፈዩን ጌና ዘወፍዩ ዘለዉን ኣድናቖተይ ይገልጽ፤ ብወገነይ እውን ኣነ ካብ ጽሑፋትኩምን፤ርእቶኹምን ኣብዘን ዝሓለፋ ዓሰርተ ክልተ ዓመታት ብዙሕ ከምዝተመሃርኩን ከምዝማዕበልኩን ደስ እናበለኒ እገልጽ።

ሓደ ሓደ ሰባት ከምዝብልዎ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ፖሊቲካ ኤርትራ ብዙሕ ተጻሒፉን ተባሂሉን ኢዩ፤ ኣብ ግብሪ ምትርጓም ኢዩ ተረፉ ዘሎ ይብሉ፤ሓቂ ኢዩ! ግን ሕዝቢ እንተዘይተናቃቒሑን እንተዘይተጠርኒፉን ናብ ግብሪ ክሰገር እውን ከቢድ ኢዩ።

እዚ ኣብ ኤረትራ ሃገረና ነጊሱ ዘሎ ገባቲ ስርዓት እቲ ካብ ቀደም ክሳብ ሎሚ ዝገብሮ ዘሎ ክፉእ ተግባራት ሕዝብና ሓሳብ ንሓሳብ ከይላዋወጥን ከይጥርነፍን ፋሕ ምባል ኢዩ። ስለዚ ነዚ ጨቋኒ ስርዓት ንምውዳቕን ናጻ ኣተሓሳስባን ጥርናፌን ንክነግስ ክንቃለስ ከኣ ናይ ግድን ኢዩ፡፡

ንኣብነት ኣብዘን እንነብረለን ዘለዋ ምዕራባውያን ሃገራት ንመልከት፡ ክንደይ መጻሕፍትን፡ መጺሔታትን፡ ጋዜጣታትን ንመዓልቲ ይጸሓፋ፤ ክንደይ ናይ ራድዮን ተለቪዥንን መደባት ኣብ መዓልቲ ኣሎ፤ ክትሓስቦ ጥራይ ዘገርምዶ ኣይኮንን፧ ግን ሓደ ነገር ኣሎ፡ ህዝቢ ብናጻ ክሓስብን ክንቃሳቀስን እንተጀሚሩ፡ ምሉእ ሰብአውን ደሞክራሲያውን መሰሉ እንተተሓልይሉ፤ ፍትሕን ሕግን እንተነጊሱ፤ ሕብረተሰብኣዊ፡ ፖሊቲካዊን፡ ቁጠባዊን ሓርነት እንተድአ ኣብ ሃገር ሃሊዩ፤ ህዝቢ ዘይነጽፍ ባህርያዊ ፈልፋሊ ተኽእሎ አለዎ።

ናጻ መርበብ ሓበሬታ ኣስማሪኖ ን12 ዓመታት ዝኣክል ዝገበረቶ ጻዕርን ኣገልግሎትን ንሕዝብና ዓቢይ ኣበርክቶ ኢዩ። ናጻ መርበብ ሓበሬታ ኣስማሪኖ ንምክትታል ዕድላት ዘለዎ ክፋል ሕዝብና ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ኣስማሪኖ ብዛዕባ ኩነታት ሃገሩ ዝረኸቦ ናጻ ሓበሬታን ዝተፈላለየ ርእቶታትን ብምእንጋድ ዓቢይ ናይ ሓሳብ መለዋውጢ መድረኽ ከፊታትሉ ኢያ።

ነቶም ንናጻ ፕረስ ክኣምኑ ዘይደልዩ፤ ብናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳ ዝዓወሩ፤ ብዘይ ተወዳዳራይ ንህዝቢ ከደናግሩ ዝደልዩ፤ ግን ሕማም ርእሲ ኮይናቶም ኢያ። ንናጻ መርበብ ሓበሬታ ኣስማሪኖ ንምድኻም ከኣ ዘይተገብረ ፈተነ የለን፡፤ ግን ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ስለ ዝኾኖም ፈሺሎም ተሪፎም። ብኣንጻሩ ከኣ ንናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳኦም ንኸቃልሑ፤ ንሕዝቢ ዝኣክል ባኒ ከይቀረቡ፤ሕዝብና ብጥሜት እናተሳቐየን እናሞተን፤ ነዞም ኣብ ስደት ዘሎና ንምድንጋር፡ ዘይተኣደነ ናይ ገንዘብ ወጻኢ ብምግባር ብሳተላይት ቲቪ ኤረን ድምጺ ሓሶትን ብናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳኦም ኣጽሚሞምና ኣለዉ። ግን ሃገርና ክሰሪ ኢልዋ ድኣ እምበር በዚ ናይ ምትላል ናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳኦም ሎምስ ዝኣምኖም ዘሎ ኣይመስለንን።

ህላዌ ናጻ መርበብ ሓበሬታ ኣስማሪኖ ንሕጊ-ግደፍ ዕረ ይጥዓሞም ድኣ እምበር ንኤርትራ ሃገርናን ህዝብናን ብመጠኑ መተካእታ ናይተን ብሰንኮም ተዓጽየን ዘለዋ ናጻ ጋዜጣታት ኮይና ኢያ። ናጻ መርበብ ሓበሬታ ኣስማሪኖን ካልኦት ኤርትራውያን መርበብ ሓበሬታትን ንናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳን፡ ንኣካያይዳ ሕጊ-ግደፍ መኪተንኦን ኣጋሊጸንኦን ኢየን፤ ልክዕ ኢዩ መብዛሕትኡ ኣብ ውሸጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ብዙሕ ዕድላት የብሉን ነዘን ዝተጠቕሳ ኤርትራውያን መርበብ ሓበሬታት ክከታተል፤ ግን ሓያሎ ካብኣተን እውን ናብ ናይ ራድዮ ፕሮግራማትን መደባትን ተሰጋጊረን ኢየን።

ስለዚ ነዚ ኣብ ሃገረና ኤርትራ ብሕጊ-ግደፍ ወሪዱ ዘሎ እገዳ ናጻ ፕረስን፤ እገዳ ናይ ርእቶኻ ምግላጽ ናጽነትን፤ ምግባት ጋዜጣን፡ ራድዮን፡ ቲቪን፤ እዘን ናጻ ዝኾና ኤርትራውያን መርበባት ሓበሬታትን ራድዮታትን፡ ንህዝብና መተካእታ ናይተን ዝተዓጽዋ ናጻ ጋዜጣታት ኮይነን ቃልሰን ከዛይዳን ከዕብያን ናይ ህዝቢ ምትሕብባር ናይ ግድን ኢዩ።


ዮሃና ንመበል 12 ዓመት ኣስማሪኖ

መሰል ናጻ ፕረስን፤ ርእቶኻ ናይ ምግላጽ ናጽነትን
መሰል ጋዜጠኛታትን ይተሓሎ !!!

ኣብራሃም ተኽለ
29.09.2009


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...