ዕለተልደት መቓልሕና ኣብ መርበብኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ንኤርትራውያን መርበባት ሓበሬታ ደንጒና ኢና ፈሊጥናየን። እዚ ምዕቡል ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ’ዚ ደንጉዩ ናብ ሃገርና ምትእትታዉ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ፡ ኮምፕዩተር ብቐንዳ ብርቂ ነገር ኢያ ዝነበረት።

እቲ ንሃገርና ዝገዝእ ዘሎ ዘይቅዋማዊ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ምዕባለን ቴክኖሎጂን እውን ከይተረፈ ዕቃበታት ናይ ምዝውታር ኣመል ስለዘለዎ፡ ኢንተርነት ናብ ሃገርና ደንጉዩ ኢዩ መጺኡ። ዋላ’ኳ ንኣብያተ-ጽሕፈታዊ መዓላ ጥራይ ዝተሓጸረ ኣዝዩ ድሩት ተጠቃምነት ኢንተርነት ብመጠኑ ተኣታትዩ እንተነበረ፡ እቲ ብመንገዲ “ቴሌኮምኒኬሽን’’ ወይ “ኤሪተል’’ ዝተሰምየ መንግስታዊ ናይ መራኸቢታት ትካል፡ ንካፈታትን ንትካላትን መስመር ኢንተርነት ዝተፈቕደሉ ግዜስ ካብ 2000 ዓ.ም. ኢዩ። ንሱ እውን ብኣዝዩ ድሩት ዓቕሚ። እቶም ኣብ ኣብያተ-ጽሕፈታት ንሰርሕ ዝነበርና ሰባት፡ ብምኽንያት ስራሕና ኣቐዲምና ነቲ መሳለጥያ ክንጥቀመሉ ንእሽቶ ዕድል ብምርካብና፡ ኣብ ሓንቲ ኮምፕዩተር ብዙሓት ሰባት እናተጸባበና፡ ምስቲ ቴክኖሎጂ ንክንላለ ከምኡ እውን ፍልይ ዝበለ ሓበሬታ ንክንረክብ ሃተምተም ንብል ነበርና። እንተኾነ እታ ኮምፒዩተር ነቲ ዝኣዘዝካያ ገጽ ክሳብ ትረኽበልካ ካልእ ዋኒንካ ከተሳልጥ ዘወር ክትብል ግድን ኢዩ። ምኽያቱ እቲ ስርዓት፡ ንክተኣታቶ ዝፈቐዶ ዓቕሚ ኣዝዩ ድኹም ወይ ንማለቱ ኢዩ ዝነበረ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ኢየ ንመርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ዝፈልጣ።

ኣዝማሪኖ፡ ፈለማ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ሓበሬታታት ትዝርግሕ ምንባራ እዝክር፡፡ ኩሉ መዳያዊ ዜናታት፡ ንጥፈታት ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ወጻኢ ዝገልጽ ትሕዝቶታት፡ ጂኦፖለቲካዊ፡ ከምኡ እውን ማሕበረ-ቁጠባዊን ባህላውን ትሕዝቶታት ተስፍር ነይራ። ስለዚ ድማ ኣብቲ እዋን፡ እቲ ስርዓትን ደገፍቱን’ውን እንተኾኑ የሞግስዋን ይጠቕስዋን ነይሮም ኢዮም። ድሕሪ ምዕጻው ናይ ብሕቲ ናጻ ጋዜጣታት፡ ብኢንተርነት ዝዝርጋሕ መርበባት ሓበሬታ ልዑል ተደላይነት ኣጥርዩ ኢዩ። ብፍላይ ከኣ ኣዝማሪኖ፡ ዓዋተ፡ ከምኡ እውን ሓንቲ ኣብቲ እዋን ተቓላሲት ዝነበረት(ሕጂ ስማ ክጠቕሳ ዘይደሊ መርበብ) ዝዝርግሐኦ ሓበሬታት ክንርኢ ንህንጠ ኔርና። ከም መውጽኢ ተሃንና እውን ዘይንርእየን ኣይነበርናን። እንተኾነ ህግደፍ ሓቂ ስለእትመሮን፡ ንኩሉ መንገዲ ሓቂ ዝሓዘ ወይ “ዓገብ’’ ዝብሎ ከም ጸላኢኡ ስለዝርኢን፡ ኣብ ልዕሊ እዘን መርበባትን ኣካየድተንን ናይ ጸለመ ኲናት ከፊቱ። ገለ እግሮም እናተጠቖርጠመት እውን “ሃይ’’ ክብሉ ዘይደፍሩ ደገፍቱ ኢና በሃልቲ እውን ነቲ ጸለመ ከኾምስዑ’ዮም ተረኺቦም። እንተኾነ ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያ ብእግራ ስለእትወጽእ፡ ሕጂ ኣብ ሰኸኽታ ይርከቡ።

ኣዝማሪኖ፡ ካብ ፈለማ ንኣካይዳ ህግደፍ “መንግስቲ ኤርትራ’’ ዓገብ ካብ ዝበላ ክልተ ገዳይም ናጻ መርበባትና ሓንቲ ኢያ። ዋላ’ኳ እቲ ነቐፌታን እሕሕታን ከም ኣሳሒታ ዘሸቑርሮ ህግደፍ፡ ንዝጻብእዎ ደቂሃገር ምትንዃል ልዕሊ ናይ ግዳም ጸላእትን ልዕሊ ዲፕሎማሲያዊ ዕዮታትን ስለዝሰርዖ፡ ዘጥፍአ ኣጥፊኡ ስም ናይ’ዘን ናጻ ኤርትራውያን መርበባት ንኽድውን ዝንቀሳቐስ እንተኾነ፡ ኣዝማሪኖናስ ንኹሉ ተጻብኦታት በዲሃ ትዓኩኽ ኣላ። ሓርበኛዊት ኣዝማሪኖ፡ ኣደ’ታ ዋዕሮ ድምጺ መሰልና ደሊና እውን ኢያ።

ህዝባ ብቕሳነትን ብራህዋን ዝነብረላ ብልጽግትን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ኣብምርግጋጽ ዝዓበየ እጃማ ገና ከተበርክት ምዃና እምንቶና ኢዩ። እንቛዕ ንመበል 12 ዓመት ዕለተ ልደትኪ ኣብቀዓኪ ኣዝማሪኖና! happy birthday! ዳግማይ ዕለተ ልደት ኤርትራ ንብሰረሉ ግዜ እውን ርሑቕ ኣይኪኸውንን ኢዩ! ቪቫ ኣዝማሪኖና!


ተዓዘብ


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...