ዓዲ ጽምብላ

 

ዘርኢ ጽምብላሊዕ

ሃሪ ነጸላ፡ ዝጉልባባ

ኣብ ዝባን ቆጽሊ ተኽሊ’ውሊዕ

ዝትውልዳ

ንመገሻ ክትቅረብ፡ ንዓዲ ጽምብላ

መንገብገብ ኣርኒባ፡ ወግሐ ጸብሐ

መለኸት ብርሃን ክትጽበ

 

በለት እኖኹ'ብዚ ተኾርምየ

በቃ ብቆጽለ’መጽሊ ተጀኒነ

ባዕለይከ ዘይመልካ፡ ካብ ነታ መለኸት ዝጽበ

 

'ዛ መለኸት ደኣ ጓል መን ኮይና?

ኣብ ዝብል ሓሳብ፡ ኣብ ባሕሪ ቃላት ጠሊቓ

ኣምሳል ወለዶ፡ ምስሊ ከተጻሪ

ጀመረት ጉዕዞ፡ ጉዕዞ ሕልሚ

 

ይዝከረኒ ሓደ እዋን

ካብ ሓደ መልኣከ ዝበሃል

ክቕበል መልእኽቲ  ካብ ዓዲ ማልኽቲ፡ ክንዮ ሽምብላ

መገዲ ጫካ’ውሊዕ፡ ጎደቦ ጽምብላ

 

ነቲ'ኮ ምለኽዮ፡ ብሞያ

ነዚኣ ኣምልኽያ

ነዚኣ ኸኣ፡ ከውሒ ረጊጽኪ ምዘዝያ

ነታ ትለዓል፡ ኣልዕልያ

ነታ ሞኽሲት፡ ተወከስያ

ነታ ሽምኪ፡ መለኸት በልያ

ነታ ምስሊ፡ ምሰልያ

ነታ እምኒ፡ እመንያ

ነታ ዓቕሊ፡ ዓቅልያ

ነታ ውላድ፡ ውለድያ

 

ሓው ቃልቃል፡ ካብ ወረደኪ

ገና መንገብገብ ከየብቆልኪ

ፍር ከይበልኪ

ኣብዚ፡ ገና ከይዓለብኪ

 

ክእለት እምበር

ሰብ ዶ ይምለኽ

'ታ ጓል ህብቲ'ዝጊ ዝብልዋኸ፡ እንታ'ዩ  ወሪዱዋ

መን'ሞ ልቢ ገበረላ፡ ነዛ ክንድዛ

ንየው ነጀው ክትብል፡ ሰኣን ባይቶ ባይታ ጸቢቡዋ

ገና ኣፋ ዘይከፈተት፡ ኣብ ገዛእ ገዝኣ

ኣምላኽ ህብቲ'ዝጊ፡ ግዲ ጠሊሙዋ

ኣቦየ'ቦየ ክትብል፡ መሬት ዓሪቡዋ

 

ኣብዛ ጸምጸም ዓለም፡ ኣብዛ ዓዲ ጽምብላ’ውሊዕ

መንከ ዘይዓውር፡ ሰኣን ዕንጸይቲ ሓው ወሊዕ

ዝረኣየ፡ ዓይኒ በርሀ

ዝሰምዐ፡ እዝኒ ሰምዐ

ንዝመለኸስ፡ እንታይ ይበሃል

ኣንታ ኣምላከ፡ ዶስ መልኣከ?

 

ንዘምለኸትከ፡ ካብኣ ናብኣ

እንታይ ይበሃል፡ ጓል ኪኢላ

ዶስ  መለኸት ይኣኽላ?

 

ባህሊ ብሂል፡ ባህላ

ምስ በዓል ክን’ብል፡ ክንብልብል ኢላ

ጽን በለት፡ ጽምብል ክብላ

 

ደሃያ ከተስምዕ፡ መለኸት ተሓንጊጣ

ሽም ጥምቀታ

መሬት ህዋ ጸልሚትዋ

ጠሊቓ ኣብታ ቀላይ ባሕራ

ግዲ ሕልማ ክትመልኽ፡ በታ ዓቕማ

 

ኣብተን ፊደላት ቀላያ

ሃሰስ ክትብል ከተናዲ፡ ጥሒላ ኣብ ዓዲ’ዳልያ

ምስ ፈትለ መትሊ፡ ጉልባብ ነጸላ

ክትሕምብስ በተን ክልተ'ኽናፋ

ተሓልያ ብጻዕዳ ጋቢ  ዓለባ

 

በለት ከኣ፡ ካብ መሓልኩ ጠሓልኩ

ኣብ ህዋ ማይ፡ ሰላም ካብ ረኸብኩ

ብቒሐ ጽልሚ ባሕሪ፡ ሕብረይ ካብ ረኣኹ

ነጸብራቕ ምስለይ ካብ መሰልኩ

 

መለኸት በሉዋ

ጽምብላ’ሊዕ  ጓል ዓዲ ጽምብላ

ወይ ክጽብቓ’ተን የእዳው'ኽናፋ

ካብ መለኸት ቀያሕ ጸላም፡ ቀለም ለምለም ጻዕዳ

ክብረት ይሃባ፡ ምስቶም ወምስተን መላእኽታ

 

ሰኣን ዝብላዕ፡ ወርቂ ክልሓስ ርኢናዮ

ገዓት ነቒዑ፡ ጠስሚ ክውሕዝ ሰሚዕናዮ

ኣብ መንፍቑ፡ ሃረርታ ናፍቖት ግዲ ሒዙዎ

ብዘልዘል መልሓስ፡ ዘረባ ኣብዩዎ

ዓይኑ ግዲ ዓዊሩ፡ ዶስ ሕውዝወዝ ኢሉዎ

ሰብ ክረግፍ፡ ሰማይ ዘይጸድፍ መሲሉዎ

 

ገና ከይነፈሰ፡ ንፋስ ሃፋ

'ታ መፍትሓ ሒዛ፡ ኣብ ኢድ ኣፋ

መለኸት ቃል ሃንደበታ፡ ምስ መሓዛ ሂወታ’ኸላ

ብዕርቃና፡ ተዓሪቓ ምስ ነብሳ

ምስ ትንፋሳ

 

ኣብታ ወርሒ ብርሃን  ለይታ

ዘርኢ ሕልሚ ባሕሪ፡  ሃሪ ቃላት ቀለማ ኣራጊፋ

ምስ ጥብ መዓር ወለላ

ብር በለት፤ ምስ መንገብገባ

ገፍገፍ ኣቢላ ክትበርር ግዲ፡ ናብታ ናታ

ናብታ ህዋ ዓለማ

 

ኣብዛ ዓዲ ንእዳ፡ እንዳ ዓዲ ገለመለ

ፍረ ኣድሪ ወለዶ ከተዋልድ፡ ወሊድ ወለደ

ክትዘርእ፡ ኣብ እዋን ሓምለ ሰነ

ክትሓርስ መሬት፡ መረታ ሰብ ኣነ

ብሸኽም ፈኽም፡ ዱብዱብ ደብዳበ

መልእኽቲ መለኮተ

ማይ ጸባ ክትሰቲ፤ ምስ ማይ መስተ

ጓል ዘርኡ ወይዘር’ኢት፡ ወይዘር’ኦ ዘዲኣ

እነሆ ዓብያ                                                                                              

ብር ኢላ ትበርር፡ ናብ ዙርያ ዘርኣ

ኣብ ገዛእ ግእዝ ገዝኣ

ካብ  ኣ  ናብ  ኣ                

 

16 ሕዳር 2016

ገብርኤል ጓንጉል

 


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...