ወዲ ቫካሮ ሓርበኛ  ኣቦና!

ከምቶም  ንንየተሎም ስውኣት ኣለኻ ምሳና


ኣንታ ዶ/ር ተወልደ! ሓርበኛ ኣቦና !

ደኺመ ሓሚመ ከይበልካ ኣብ ዘዘለናዮ ዝጎየኻ ናባና

ብሩህ ተስፋ ስለ ዝዘራእካ ኣብ ልብና

ሃገር ከይባድም ከይጸንት ህዝብና

ታሪኻዊ ውዕሎኻ ንከታተል ስለ ዝነበርና

ናብ ዓወት ዝመርሓና ሓርበኛ ረኺብና!

ክውዳእ ቀሪቡ’ዩ ስቓይ ህዝብና!

ቀሪቦም’ዮም ክመሓዉ ጸላእትና

እናበልና ብኣኻ ኢና ንምካሕ ኔርና

ክንዲ ሽሕ ክትኮነልና ከኣ ተጸቢና ተመኒና

 

ድሃይካ ምስ ዝረሓቐና ግን ተሻቒልና ተቖሊና ቀኒና

 ዓሪፉ ምስ በሉና ከኣ ብሓቂ ሰምቢድና

ኣቱም ሰብና! ሕጂ ከኣ ዘይተጸበናዮ ጉድ ረኺብና!

ሞት ሰራቒ ኮይኑ ሓርበኛ ኣቦና ዘሚቱና! ኢልና

ዝዘራእካዮ ተስፋ ዝተቐብረ መሲሉ ስለ ዝተሰማዓና

ሓርበኛ ኣፈርክቡ ከይተባህለ ከም ዝመውት ረሲዕና

ግን ዋላ ብኣካል እንተፈለየኻ ክባና

ጽንሕ ኢልና ግን ምሳና ከም ዘለኻ ምስ ነገረና ነብስና

ተደዓዓስና

ዓዲ ርሒቑ’ምበር ንስኻ ሜትካስ ዓዲ ኣይምውዓለን ህዝብና

ደጉዓ መስመዐ ንኣኻ ዝበቅዕ ንኽቡር ሓውና

ወየ! ወየ! ኣታ ሕጂ ከኣ ኮኾብ ጠፊኡና!

እናበለ ሕውስ መበለካ ምስቶም ምእንቲ ህዝቦም ዝተበጀዉ  ስዉኣትና

ጉሁና’ወ ምሒር ጉሂና

ከይዛዘምካዮ ስለ ዝሓለፍካ ሕልምኻ ሕልምና

ክትርእያ ሰለ ዘይተዓደልካ ነታ ተማዕድያ ዝነበርካ ዓወትና

በል ሎሚ ምእንታኻ ጥራይ ኣይኮነን ንነብዕ ዘለና

ድቃስ ስለ ዝኸልእና’ዩ ኣውያት ናይቲ ዝጸንት ዘሎ ህዝብና

ግን ቅሰን ወዲ ቫካሮ! ዋላኳ ብኣካል እንተተፈለኻና

ደኺመ ሓሚመ ከይበልካ ስለዝጎይኻ ናባና

ሓቂ ክትነግረና

ስለ ዝሰጊርካዮ ነቲ ዘይከኣል ዝመስልና

ንሃገርን ህዝብን ተወፉኻ ስለ ዘኣቃሊስካና

ስለ ዝምሂርካና ጌጋና ኣሪምና ምኽሓስ ከም ዝከኣል ንህዝብና

ነዚ ኣረመኔ ስርዓት ክንኣልዮ ከም ንኽእል ሓቢርና

ዘቃረብካዮ ቃልሲ ብዓወት ክንዛዝሞ ንዳሎ ኢና ዘለና

ነቶም ፈሊጦም ዝጸመሙ ዝደቀሱ ገዲፍና

 

ግን እዋእ’ኹም እዞም ብህልቂት ላምፓዱሳ’ኳ ክትበራበሩ ዘይከኣልኩም

ኣሕዋትኩም እኮ ኢና! ርድኡና! እናበልኹም

ዓለም ኣውያቶም ሰሚዑ መዓልቲ ሓዘን እናኣወጀሎም

ንስኻትኩም ካብ ባሕሪ ተዘቒቑ እናወጽአ ሬስኦም

ከም ዘይናትኩም ዝረኣኹም ቅቡጻት ኢኹም

እንታይከ ትብሃሉ ምስ መን’ዩኸ ቁጽሩኽኩም!

ሕሉፍ ሓሊፉ ናብ ጓይላ ቦሎኛ ዞኽ ዞኽ ዝበልኩም

ካን ንህዝብኹም እሾኽ መርገም ኮንኩም ተሪፍኩም!

ብህግደፍ ተሓጺቡ ድዩ ተሪፉ ኣእምሮኹም

ባምቡላ ተቀይርኩም!?

ሕጂ’ውን ንህግደፍ ስንቂ ተቐብሉ ኣለኹም!?

‘ኣሕዋቶምን ደቆምን ዘጥፍኡ ባዕሎም!

እናበለ ዓለም

ደቅና’ምበር ከፊኦምና! ይብል ከም ዘ,ኦ ህዝብኹም

 መግለጺ ስኢኑሉ ተግባርኩም

 

ታሪኻዊ ገድሊ ሃገር ዓቢጥኩም ዘለኹከ እንታይ ኢዩ ጉድኩም!

ንወለዶ  ክተሕልፍዎ ትኽእሉ ምሃሪ ቅያ ታሪኽ ከለኩም

ብዘይተሓስበ ግዜ ሞት መንጣሊት ከም ዘላ ዘንጊዕኩም

ግፍዒ’ዚ ኣረመኔ ስርዓት እናፈለጥኩም  

ኢድኩም ኣጣሚርኩም

ስለምንታይ ዓቢጥኩሞ ንሞት ትጽበዩዋ’ለኹም!?

ስለዚ ጌጋኹም ኣሚምንኩም ክሓሱዎ ህዝብኹም

ምስ ሞት ተቐዳደሙ ግዜ ከለኩም

ኣብነት ሓርበኛ ወዲ ቫካሮ መለበሚ ጌርኩም

እንታይ ዋጋ’ለዎ ኣብ ግዜ ኣፈርክቡ ሰብ እንተተቆናጠየ ብኣኹም

ቤላ ቤለው ዝሰምዐ ወየ! ወየ! እንተበለልኩም

ዘይወጽእ ጣዕሳ’ዩ ዝኸውን ንመቕርብኩም ንሃገርኩም

ስለዚ ኣስተውዕሉ! ይሓልፍ’ዩ ዘሎ ዘይምለስ ዕድልኩም

 

ስዉእ ወዲ ቫካሮ ሕማሙ ሸለል ኢሉ

ንህዝቡ ኣፈርኩ ኢሉ ንዝሰምዕ ኣእውዩሉ

ሞት ከይቀድሞ ናብ ኣሕዋት ዘለዉዎ ጎዩ ዘይሩ

ስለዚ ሕልናኹም መርሚርኩም ኣብነቱ ተኸተሉ

‘ንህዝብና ይቕረታ ንሕተት ንኽሓሶ!’ ምባሉ

ትኮልፍ ሞት ከም ዘላ ኣይትዘንግዑ ኣይትታለሉ

ከም ሓርበኛ ኣቦና ወዲ ቫካሮ ለብሙ

ናይ ኩሎም ንህዝቦም ክምህሩ ዝጽዓሩ ኣብነት’ውን ተኸተሉ

 ህዝብና ሳላ መለበሚ ምህሮ ዝረኸበ ንቕሓቱ ሓፍ ይብል ከም ዘሎ ኣስተውዕሉ

ስለዚ ከምታ ‘ዝረኣናዮ ኣየዛርበና!’ ዝበለት ጉብጥሽ ኣይትኹኑ

ኣይንኹኑ ከም ዕትሮ ናብ ሓመድ ዝምለስ ብኽድኑ

ቀድሙዎም ነዞም ሰብናን ታሪኽናን ክቕብሩ ድቃስ ስኢኖም ዝሓድሩ

ተዃሉ

ኣገናዕ! በሉልና ከኣ ባንዴራ ትኸሉ

ነተን ድምጺ ህዝቢ ዝኾና ዜና ማዕከናት ዓወት ዝድራረን

ናይ ኣብነታውያን ተቐቢለን ናተን ወሲኸን

ናብታ ህዝብና ዘለዋ ዘብጽሓሉ

 

ንሓርበኛ ኣቦና ወዲ ቫካሮ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ንስድራ ቤቱን ፈተውቱን ጽንዓት ይሃብ

ምስሉ ተኪኤ 10-27-2014

 

 


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...