ሓተታ

መንግስቲ ኤርትራ ንውሳነ ውዕል ኣልጀርስ ብፕርብስፕል ተቐቢሉ ን16 ዓመታት ከይተሓለለ ኣብ ትግባረ ከውዕሎ ክሰርሕ እኳ እንተ ጸንሐ ካብ ሎሚ ንንየው ግን ውሳነ ዶብ ክትግበር እንድሕሪ ደኣ ኮይኑ ክልቲአን ሃገራት ብቐዳምነት ኣብ ጣውላ ክዝትያ ከም ዘለወን ወሲኑ ኣሎ።

ካብ ባድመ ጠቕሊልና ክንወጽእ ኢና እንዳ በልካ ዝትግበር ውዕል ዶብ ስለ ዘየሎ ጭፍራ ወያነ ነቲ ብሓይሊ ሒዛቶ ዝጸንሐት መሬት ኤርትራ ሕጂ'ውን ሒዛቶ ክትጸንሕ'ዩ ዘለዋ። ኤርትራ ድማ ነቲ ገዲፋቶ ዝሃደመት መሬት ብዘተ ጥራይ ኢያ ክትርከቦ ዘለዋ።

እዚ ጠቕሊልካ ካብ ባድመ ምውጻእ ዝብል ሃንደበታዊ ውሳነ ጭፍራ ወያነ: ነቲ ክሳብ ሕጂ ክንጥቀመሉ ዝጸናሕና መመኽነይታ ኮነ ኢልካ ንምፍራስ ዝዓለመ ሽጣራ ስለ ዝኾነ: ጭፍራ ወያነ ኣብ ዘለቶ ክትጸንሕ ብጥብቂ ነተሓሳስብ።

ዘተ ክካየድ እንድሕሪ ደኣ ኮይኑ'ውን ከም ናይ ቆልዑ ጭርጭር ዓበደ ጸወታ ምስ ኣቢ እሕመድ ክንዘራረብ ከም ዘይኮንና ኣቐዲምና ነተሓሳስብ።

መለስ ዘናዊ ባዕሉ ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዙ ናብ ዝርርብ ክቐርብ ፍቓደኛ እንድሕሪ ደኣ ኮይኑ ግን ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፍወርቂ ናብቲ መለስ ዘለዎ ቦታ ከይዱ ክዘራረብ ድሉው ኢዩ። እዚ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ቅድመ ኩነት ቀሪቡ ዘሎ ሓሳብ ተቐባልነት ምስ ዘይረክብ ካልኦት ኣብ ዶብ ዝርከባ ዓድታት ገዲፍና ናይ ምውጻእ ዘለና መሰል ክንጥቀም ምዃና ነጠንቅቕ።

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሓምለ 8 2018 ኣስመራ ኤርትራ


Latest

Eritrea: Most Censored Country on Earth - Remembering Solomon Abera

Many Eritreans remember Solomon Abera for reading an announcement that killed the nation’s...

Amnesty International Remembers Eritrea’s Prisoners of Conscience

We may ask ourselves why it is important to help this powerful movement by joining it. “AI’s work...

Eritrea: ERI-TV’s Head of Sports Department Defects

Kibreab worked at the Ministry of Information for the last 15 years; he is an experienced sports...

Eritrea | Alewana New Generation Series Episode #1

We must pass on our stories, passion and urgency from generation to generation. Our work truly is...

Eritrea: The Eritrean Government Nationalises Private Schools

The Eritrean Government has issued a communique to bring schools run by the Catholic Church, Faith...

Eritrea and Ethiopia Represented in the Gruelling Tour of Spain

The ‘Vuelta a España’ (Tour of Spain) is an annual multi-stage bicycle race primarily held in...