ወላዲተየ መከራ ተኸደ መከራ
ሽግር ምውዳእ ኣቢዋ ኤርትራ
ወላዲተየ ከም ሓሰር ተበቲኑ ህዝበይ
ዘርኢ ምድሪ ኮይኑ መቕርበይ
ኣደየ መመሊሰ ካብ ጸላም ናብ ጸላም
ንጽውዕ ኣለና መዝሙር ሰላም
ኣጆኺ ኣደየ ስለ እቲ ዓቢ ርስቲ
ምስ ኣሕዋተይ ኣለኹ ይመክር ይዝቲ።