1,ንመሰለይ ንኽብረተይ ንሓርነተይ ክጣበቐለን እየ ክሳብ ዝወግሓለይ፡

  2፡ ሰኣን ሓቂ ትበአስ ምስ የሕዋት

    ሃገር ትመስለካ ናይ በይንኻ    ቕርዓት ፡                            

  ከጣዕሰካ እዩ ምስ ሓለፈ መዓት ፡

ውዒሊ ሓዲሩ ክቕንጠጥ እዩ ጸልማት 

ናይ እዝጊ ውን ኣሎ ዘይነግረካ ዕለት፡

 አብ ምድሪ ምፍጣርካ ውን ኣለዎ ኮ ገደብ ፡፡

    3,ሕጊ እንድያ ትወልዳ ንፍትሒ፡አንታ ትብል ደላይ ፍትሒ ፡

ምክብባር እንድያ ትወልዳ ንፍቕሪ፡አንታ ትብል ሰላም አሎ ህዝቢ፡ብሕጊ ተሰራዕ ክትረኽባ ንፍርዲ፡ንመሰልካ ሕተት ክትረኽበሉ መልሲ፡ሰላም ኢልካ ኣይትኺድ ከም ሓላፍ መንገዲ፡

ዓቢ እጃም ኣሎ ናይ ሓርነት ቃልሲ፡፡

   4, ሰአን ፍቕሪ ሰኣን ኣላዝቦ ህዝቢ ይጠፍእ ኣሎ ዓቕሉ ምስ ጸበቦ፡

ሰኣን ሕጊ ሰኣን ዝሕብሕቦ መንእሰይ ይጠፋእ ኣሎ ዓቕሉ ምስ ጸበቦ፡፡

5,መንገዲ ዝሰሓተ ኩሉ እንዳ ጠፍኤ ፡

ቁስሉ ዝሓበኤ ፈውሲ እንዳ ስኣነ፡መራሕቲ ስኢኑ ፋሕ ብትን እንዳ በለ፡

 ከምዚ ኢሉ ከይቅጽል ዝዝተወለደ ፡ገደብ ንግበረሉ ንፍትሒ ዝነጸገ፡ገደብ ንግበረሉ ንህዝቢ ዝበተነ፡፡          

    6,  ንመሰሉ ንኽብረቱ ዝቓለስ ህዝቢ እዩ ፈታዊ ዓዱ፡

ንመሰሉ ንኽብረቱ ዝቃለስ ዜጋ እዩ ፈታዊ ዓዱ፡፡

 Back to # 2,3,4

   7,ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ናብ ስደት ዘምረሐ፡

ፍታሕ ከናዲ እንድዩ ፋሕ ብትን ዝበለ፡

 ክሳብ ለይቲ ሎሚ ፍጹም ዘየዕረፈ፡ከምዚ ኢሉ ከይቅጽል ዘዝተወልደ ፡ገደብ ንግበረሉ ንፍትሒ ዝነጸገ፡ገደብ ንግበረሉ ጠንቂ ስደት ዝኾነ፡፡

     8፡  ነመሰሉ ንኽብረቱ ዝጣበቕ ህዝቢ እዩ ፈታው ሃገሩ፡

ንመሰሉ ንኽብረቱ ዝቃለስ  ዜጋ እዩ ፈታዊ ዓዱ።

     9,ንመሰለይ ንኽብረተይ ንሓርነተይ ክቃለሰለን እየ ክሳብ ዝወግሓለይ፡

10,ንመሰሉ ንኽብረቱ ዝጣበቕ ህዝቢ  እዩ ፈታዊ ዓዱ፡

      11,ንመሰለይ ንሓርነተይ ንኽብረተይ ክቃለሰለን እየ ክሳብ ዝወግሓለይ፡

12,ንመሰሉ ንኽብረቱ ዝጣበቕ ህዝቢ እዩ ፈታዊ ዓዱ፡፡

      13,ወርቂ ተፋሒሩ  ብርቕሪቕ እንተበለ፡

እንታይ ዋጋ ኣለዎ ህዝቢ እንተ ዘይረብሐ፡

ሰብ ንኸምስል ክዳን እንተቐየረ ፡ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ክብረት እንተ ዘየለ፡

ምን እዩ ተሓማዪ መን እዩ ኸ ሓማዪ አስተውዒልና ንሕሰብ ናይ ህዝብና ጥቕሚ፡

ዓማጺ ምስ ኣልገሰ ሕጊ ምስ ተተኽለ፡

ማዕረ እያ ትብጸሖ ንኹሉ ኣብኣ ዝተወልደ፡

ሪሙ ውን ይረክብ ዜግኣ ዘበለ፡መሊኡ ይረግጽ ዓደየ  እንዳበለ፡፡

       14,ንሓርነቱን    ናጽነቱን ዝጣበቕ ህዝቢ እዩ ፍረ ናይ ጀጋኑ፡      

    15,ንናጽነትን ንሓርነትን ንመንነትን ከምጽኡ እንድዮም ከርተት ሓሊፎም ጀጋኑ፡

    16,ንመሰሉ ንኽብረቱ ዝቓለስ ዜጋ እዩ ፈታዊ ዓዱ፡

     17,ንመሰለይ ንኽብረተይ ንሓርነተይ ክጣበቐለን እየ ክሳብ ዝወግሓለይ፡

      18,ንመሰሉ ንኽብረቱ ዝቃለስ ዜጋ እዩ ፈታዊ ዓዱ፡

    19,ንመሰለይ ንኽብረተይ ንሓርነተይ ክጣበቐለን እየ ክሳብ ዝወግሓለይ፡

     20,ንሓርነቱን ናጽነቱን ዝጣበቕ ህዝቢ እዩ ፍረ ናይ ጀጋኑ፡

       21,ንናጽነትን ንሓርነትን ንመንነትን ከምጽኡ እንድዮም ከርተት ሓሊፎም ጀጋኑ፡

      22,ንመሰሉን ንሕብረቱን ዝቃለስ ዜጋ እዩ ፈታዊ ዓዱ፡


Latest

Eritrea: A Message to the “G-4” - On the 18th Anniversary of the “G-11” Disappearance

In May 2001, a group of veteran freedom fighters - members of the parliament and Eritrean...

1) እታ ዕለት ! 2) ልሳን ዕቡሳት ብድምጾም (2001)

ካብ ስቱድዮ ወጺኤ ነቲ ኣብ መስመር ተለፎን ዝነበረ ሰብ ከዘራርቦ ብኢዳ ኣመልከተትኒ።….“ዕብዳን ድዩ ጽላለ!’’…ኣስደመመኒ። ሰዓት እናኣኸለ ደኣ ናበይ...

Eritrea: Part IV - Deciphering the Peace Accord between Eritrea and Ethiopia - An Interview with Yosief Ghebrehiwet

Yosief Ghebrehiwet has added a comprehensive analysis to his previous three interviews regarding...

Eritrea: Most Censored Country on Earth - Remembering Solomon Abera

Many Eritreans remember Solomon Abera for reading an announcement that killed the nation’s...

Amnesty International Remembers Eritrea’s Prisoners of Conscience

We may ask ourselves why it is important to help this powerful movement by joining it. “AI’s work...

Eritrea: ERI-TV’s Head of Sports Department Defects

Kibreab worked at the Ministry of Information for the last 15 years; he is an experienced sports...