ዓይኑ ይብራህ ዝራኣየ እንተሎ

ዓርከይ ክንዲ ሓወይ ሰብ ጠፊእኒሎ

ትኽ ትንፋሰይ ኔሩ ናይልቢ መማኽርቲ

ማዓቢተይ ዓርከይ ማንዛይ መጻውቲ

       ዝራኣየ ዶሎ     መንዩ ዝነግረኒ

       ሓወይ ምቃል ጎነይ ዓርከይ ጠፊእኒ

       ምስ ሰቡ ወፊሩ ገዝኡ ዘይተመልሰ

        ተኣሲሩ ኢሎሞ   ገለ ከይ ኣበሰ

ኣብ ዓሰብ ዶ ይህሉ ኣብ ዳህላክ ኣብ ናኹራ

ኣብቲ ሃሩር ጉድጏድ ናይ ደንካልያ ሸላ(ሳህራ)

ኣብ ገደም ዶ ይህሉ ኣብ ሚዒጢር ገልዓሎ

ወይስ ኣብ ጋሕቴላይ ኣብ ዓላ ዶንጎሎ

             ኣብ ዓጊብ ዶይህሉ ኣብ ገደም ዒራዒሮ

             ኣብ ሰምበል ዶ ዳኣ ኣብ ጸጸራት ካርሼሎ

            ወይስ ዓዲ ንፋስ    ኣብ ዓዲ ኣበይቶ

            ትራክቢ ዶይህሉ     ተኣሲሩ ኦቶ

ኣብ ኣደርሰን ዶ ይህሉ ተሰነይ ኒብራ ኣርባዓ

ግርማይካ ተማራት ናይቀደም እንዳ ሰብዓ

ባረንቱ ዶ ይህሉ ብሪሞ ካንትሪ

ወይስ ኣብ ማይ ስርዋ ፍሉይ መሐየሪ

        ማይ ዓይኒ ዶ ህሉ ወይስ ዓዲ ኳላ

         ወይካኣ  ሰንዓፈ ካምቦ ፍርስታላ

          ማይ ዱማ ዶ ይህሉ ሾልቂ ቆላ ሰረ

          ወይድማ ብንቢና ጥቓ እንዳ ባድረ

ይሳቐ ይግረፍ  ብሓለንጊ በትሪ

ምስኩቱር ጥሜቱ ኣብ ኣፈሞት ጻዕሪ

ዓርከይ ክንዲ ሓወይ ዝራኣዮ ዶሎ

ኣብገዛእ መሬቱ ሰብ ጠፊእኒ ኣሎ

          ኣብኩለን ሓቲተ ዝራኣየ ኢለ

           ደልየ ሲኢነዮ ኮሊለ ኮሊለ

           ተስፋ ምስሳኣንኩ ኣነ ድማ ኣንቂለ

           ኤርትራ ወጼላ ዶባ ተሳጊረ

ናብራ መሪርኒ ሓሽከር ኮይንካ ምንባር

ኣርዑት ናይ ምልካውያን ሲኢነ ምጽዋር

ናፉቖተይ ቋጺረ ሾው ኢለ ወጼላ

ክሳብ ዝምለሳ ዓደይ ወጊሕላ።


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

Eritrea: Haben’s First Book

Eritrea: Part II - Deciphering the Peace Accord between Eritrea and Ethiopia - An Interview with Yosief Ghebrehiwet

The fact that both Isaias and Abbiy have conditioned the implementation of the Peace Accord on the...

Eritrea’s Saba Kidane: Write Saba Write!

What is unique about Saba is the fact she gets lost in her poetry during recitals. Poetry is her...

Eritrea: Deciphering the Peace Accord between Eritrea and Ethiopia - An Interview with Yosief Ghebrehiwet

The bilateral summit that took place on 8–9 July 2018 in Asmara, Eritrea, between Eritrean...

Eritrea | Abeba Tesfaghiorgis “ውዓል ሕደር ዘይድልዮ ካልኣይ ቀብሪ”

“በብወልቅን ብጉጅለታትን በብእዋኑን እንተዘይኮይንና፡ ከም ሓደ ህዝቢ ሓቢርና መኪትና፡ ነዚ ኣጽናቲ ስርዓት እዚ ሓንሳእን መወዳእታን ብንግህኡ ካብ ሱሩ...

Eritrea: YIAKL PROTEST SAN JOSE CALIFORNIA

Yiakil Protest San Jose California -