ናጽነት ማለት እንታይ ኢዩ?

ናጽነት ማለት፡ ምስትምሳልን ምሹቕራርን ኣብ ዘይብሉ ሃውህዉ ምንባር ማለት ኢዩ።

ናጽነት ማለት፡ እፎይታ ምርካብ ማለት ኢዩ።

ናጽነት ማለት፡ ከምቲ የማነ ባርያ ዝበሎ፡ ቄናንን መዳለውን ፍርዲ ወዲ ጓና፣ ብመደላደልን ርትዓውን ፍትሒ እንዳባ፡ ምትካእ ማለት ኢዩ።

ናጽነት ማለት፡ ቋሬጣ ምልማን ተሪፉ፡ ብእኽልኻን ብጠስምኻን ምንብባር ማለት ኢዩ።

ናጽነት ማለት፡ ዝተቐንጠጠ ክብረትካ ምምላስ ማለት ኢዩ፡፡ ናጽነት ማለት፡ ኣብ ክንዲ ጨቋኒ - ሓብሓቢ፣ ኣብ ክንዲ ገፋዒ - ሓላዪ፣ ኣብ ክንዲ ረጋጺ - ደጋፊ፣ ኣብ ክንዲ ቀታሊ - መሓሪ መንግስቲ ምትካል ማለት ኢዩ።

ናጽነት ማለት፡ ወሊድካ ብሕንቃቐን ሓልዮትን ዘዕበኻዮም ደቅኻ፡ ከይእሰሩ፡ ከይቅትሉ፡ ከይስደዱ ከይፈራሕካ፡ “ኪዱ ተመሃሩ፡ ኪዱ ተመራመሩ” ክትብሎም ምኽኣል ማለት ኢዩ።

ናጽነት ማለት፡ ጎይታ ነብስኻ - ሕልናኻ፣ ጎይታ ስጋኻ ድማ፡ ባዕልኻ ክትከውን ምኽኣል ማለት ኢዩ።

ናጽነት ማለት፡ ስጋውን መንፈሳዊ ሓርነትን ምጉንጻፍ ማለት ኢዩ።


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

Eritrea: Haben’s First Book

Eritrea: Part II - Deciphering the Peace Accord between Eritrea and Ethiopia - An Interview with Yosief Ghebrehiwet

The fact that both Isaias and Abbiy have conditioned the implementation of the Peace Accord on the...

Eritrea’s Saba Kidane: Write Saba Write!

What is unique about Saba is the fact she gets lost in her poetry during recitals. Poetry is her...

Eritrea: Deciphering the Peace Accord between Eritrea and Ethiopia - An Interview with Yosief Ghebrehiwet

The bilateral summit that took place on 8–9 July 2018 in Asmara, Eritrea, between Eritrean...

Eritrea | Abeba Tesfaghiorgis “ውዓል ሕደር ዘይድልዮ ካልኣይ ቀብሪ”

“በብወልቅን ብጉጅለታትን በብእዋኑን እንተዘይኮይንና፡ ከም ሓደ ህዝቢ ሓቢርና መኪትና፡ ነዚ ኣጽናቲ ስርዓት እዚ ሓንሳእን መወዳእታን ብንግህኡ ካብ ሱሩ...

Eritrea: YIAKL PROTEST SAN JOSE CALIFORNIA

Yiakil Protest San Jose California -