Asmarino Fundraising: Because There Is So Much More to Be Done!

ኤርትራ አብ ገምገም ገደል! ምሕጽንታ ንህዝቢ!

ኤርትራውያን፡ ሃገርና ንእሽቶ፡ ህዝብና ውሑድ፣ መከራና ግዙፍ ሬሳታትና ብዙሕ ኮይኑ ኣሎ። ሎሚ፡ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ጥፍኣትን ህልቂትን፡ "ኤርትራዊ ሞይቱ!" ዝብል ወረ፡ ንቡር ካብ ዝውሰድ ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ከኣ ክብሪ መንነትና ሓሲሩ፡ እትረፍ እታ ዜና ጥፍኣትና እትሰምዕ ዓለም፡ ንሕና ንባዕልና እውን እቲ መከራን ጥፍኣትን ኣሪዚዙናስ፡ ሞትን ጥፍኣትን ንዓና ጥራይ ከምዝግባእ ጽዋእ ዝተቐበልናዮ ንመስል። ኣብ ሑጻ ሰሃራ ተደፊንካ ሞት፡ ኣብ ባሕሪ ጥሒልካ ሞት፡ ተገሪፍካን ተሳቒኻን ሕልፈት፡ ሕሱም ኑሮ ኣብ ባርነት ከም ንቡር ወሲድና፡ ብዝሓለፈ እናስተንተንና ንዝመጽእ ምጻኣት አሕዋትና ደንዚዝና ንቕበሎ ኣሎና። ኣርዑትና ስቓይና ክንድርቢ ፍኒሕኒሕ ዘይምባልና፡ ሓቢርና ድምጺ እምቢታ ከነቃልሕ ዘይምኽኣልና ከም ህዝቢ ሕልናን ክንምርምር ይግበኣና። ክሳብ ሕጂ ዝገበርናዮ ምንቅስቓስ እንተልዩ ከኣ ኣዙዩ ውሑድን እተነጻጸለን እዩ።

ሎሚ ቕነ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ ቓዛ ኣስታት 1600 ዝኾኑ ሰባት ስለዝሞቱን 298 ሰባት ዝጸዓነት ነፋሪት ኣብ ምብራቕ ዩክሬን ብሚሳይል ተሃሪማ ብምውዳቓ ዓለም ተናዊጻ'ያ ቀንያ። ኣብ ነብሲ ወከፍ መስኮት ተለቭዥናት ዓለምና ከኣ እቲ ዜና እቲ እዩ ክደጋገም ቀንዩ። ማዕረ ማዕረ ናይዚ ኣቓልቦ ዓለም ስሒቡ ዝቐነየ ዜና ከኣ፡ ብዙሕ ዘይዝረበሉ፡ ግን ምስቲ ጥፍኣት ዝዳረግ ዘስካሕክሕ ህልቂት ኤርትራውያን ከጋጥም ወሪሑ'ሎ። ኣብዚ ወርሒዚ ጥራይ እኳ ሓያለ ኤርትራውያን ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ክሰግሩ ብዘጋጠሞም ሓደጋ መኪና ገለ ብማይ ጽምኢ፡ ገለ ወቕዒ ጸሓይ፡ ሞይቶምስብሑጻ ተደፊኖሙና ኣለዉ። ንሱ ጥራሕ ከይኣክል ከኣ ገለ ደቂ ሃገርና፡ ኣብ ማእከል ትርቡሊ ኣብ መንበሪ ገዞኦም እንከለዉ ቦንባ ዓሊቡዎም፡ ብሰንኪ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሊብያ ሂወቶም ዝሰኣኑ እውን ኣለዉና።

ኣብዚ ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልታት ኣስታት 150 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብጃምላ ዝሃለቑ ኣለዉና። ካልኦት፡ ቅድሚ ወርሒ ተበጊሶም ደሃይ ኣጥፊኦም ዝጸንሑ ኮይኖም ሕጂ ብዘይ መላስ ወረ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ከምዝሞቱ ዝገልጽ ወረ ይነፍስ ኣሎ። እዚ ዘይንቡር ሞት እዚ ኣብ ነብስ ወከፍ ገዛ በጺሑ እዩ። እንተ ብቐጥታ፡ ኣብ ደቃን ውላዳን፡ ወይ ኣብ ዘመዳን መቕርባን ዘየጋጠማ ኤርትራዊት ስድራ-ቤት እንተልያ ምስትንክር ክበሃል እዩ።

በዚ ዘሰቅቕ ዕለታዊ ሞትን ጥፍኣትን ህዝቢ ኤርትራ በብሓደ ይውሕድ ኣሎ። እዚ እቲ ኣብ ስደት ዘጋጥም ዘሎ ህልቂት እዩ። ኤርትራውያን ግን ካብ ዓድና ምስ ወጻእና ጥራሕ ኣይኮናን ንመወት ዘሎና። ኣብ ሃገርና እውን ህዝብና ብሰንኪ ሕጽረት መድሃኒትን ሕክምናን፡ ብሰንኪ ዋሕዲ ቀረብን ጓሂን ይረግፍ ኣሎ። ትማሊ ትማሊ እኳ ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ጽንዓት ዓዲ ዃላ ናብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ባርነት፡ ከካብ ገዞኦም፡ ተገዲዶም ናብ ሳዋ ክወርዱ እንከለዉ 15 መንእሰያት ምስ መምህሮምን መራሕ መኪናኦምን ብጥንቁልሓስ ጸዲፎም ተቐዚፎም። ኤርትራና ከኣ ኣብ ሓደ እዋን ሬሳ 17 ደቃ ቀቢራ። ከምዚ ዓይነት ትራጄዲ መወዳእታ ስኢንናሉ ኣሎና። ብሰንኪ ሓደ ሕሱም መላኺን ውሑዳት ጉጅልኡን፡ ብዝኸድናዮ ጥፍኣት፡ ብዝወፈርናዮ ሞት ይሃድነና ኣሎ። ብኸምዚ እንኸዶን ዘጋጥመና ዘሎን እንተቐጺልና መወዳእትና ከሰንብደና እዩ። ምዚ ኢልና እንተቐጺልና ከኣ መወዳእታና ዘ

ኣብ ኣብ ዒራቕን ኣፍጋኒስታንን ብነብሰ ቅትለታዊ መጥቃቲ 100 ሰባት ሞይቶም፡ ኣማኢት ኤርትራውያን ድማ ኣብ ባሕሪ ጠፊኦም ዝብል ወረ ኣብ ኣእዛን ኣህዛብ ዓለም ልሙድ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን፡ መሰል ዜጋታተን ዘኽብራ ሃገራት ግን፡ ሓደ ህጻን ብዘይከውን እንተሞይቱወን፡ ጠንቅን ምኽንያትን ናይቲ ሞት ክሳብ ኣጻርየን ዝግባእ ስጉምቲ ዝወስዳ ማዕከናት ዜናታተን ጫቚ-ጫቚ ክብል እዩ ዝቕኒ። ምኽንያቱ ብድሕነት ህዝቡን ዜጋታቱን ዝግደስ መንግስቲ ስለዘለወን። እዚ ሓልዮት ህዝቡ ዘይብሉ ምልካዊ ስርዓት ሃገርና ግን፡ ዜጋታትና ብጃምላ እናጠፍኡን እናጠሓሉን፡ " ኣፍሪቃውይና ስደተኛታት" ብምባል ብውክልና ነህጉርና ከላግበላ ሒዅ ክብል ሰሚዕናዮ። በዚ ኸኣ ንህዝብና አሕሱርዎ ንክብርና ደዊኑዎ።

ንሱ ንጥፍኣትና ተዓጢቑ እናሰርሐ፡ ንሕና ሰሚርና ሃገርና ከነድሕን ኣይተጋህናን። እኤርትራውያን ሎሚ በቲ ንናጽነትናን ንሓርነትና ዝኸፈልናዮ ዋጋ ኮሪዕና ምነበርና። ሎሚ ኤርትራዊት ኣደ ኣብ መመረቕታ ትምህርትን መርዓን ደርዓን ደቃ፡ ጸጒራ ተቖኒና፡ ተሓኒናን ተዃሒላን ብሓጎስ ወዛሕዛሕ ምበለት እምበር፡ ጸጒራ ደርሚማ መንጠለይና ሓዘን ተኸዲና ሬሳታት ደቃ ክትደሊ ፈቐድኡ ኮለል ኣይምበለትን።

ዝቐበጸን ዝነቐጸን ከምዝበሃል፡ ዝቐበረስ እቐብጽ እኳ፣ ናህና ግን ካልኣይ የብሉን። ካብ ክትጸውየሉ ክትሰትሮ፡ ክትቀብሮ ይሓይሽ። ኤርትራዊ ኣቦሎሚ፡ ሻቕሎት ደሃይ ዘይገበሩ ደቁ ከይኣኽሎ፡ ክጾሮ ዘይክእልብረት ክሕንገጥ ተገዲዱ ኣሎ። ኣባይቲ ኤርትራውያን ብፍረን ውላድን ናጽነት ፉሕ-ፉሕ ምበለ እምበር ሎሚ'ዶ ሕልምልም ምበለ። ኤርትራና ቤት ኣጓብዝን ኣባጽሕን ምኾነት እምበር ሃገር ቆሉዑን ኣረጋውያንን'ዶ ምኾነት።

ኣንቱም ህዝቢ ንጠፍእ ኣሎና። ሬሳታት አሕዋትናን ደቅናን ተሳጊርና ንጥቕሚ በይንና ኣይኑግየ። ኣንታይ ገደሰኒ ኣብ ዘብጽሓና የብሉን። ርግእ ኢልና ንሕሰብ። ክምከርን ክግበርን ዝኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ። ወለዶና ምስ በረሰን ምስ ፈረሰን "ዋይ ኣነ!" ከይከውን ሕጂ ንለብም። ጽባሕ ንግሆ ተጣዒስና ክንመልሶ ኣብ ዘይንኽእል ደረጃ ከይንወድቕ። ኣይንገማማዕ... ንሰማማዕ። ንምነዮን ዘለናዮን ንገብሮን ነሳንዮ።

ንኣብነት ኤሪ ቲቪ ነቲ ኣብዚ ሰሙን ዘጋጠመ ሓደጋ ተመሃሮ ኣዝዩ ኣሰንባዲን ሃገራዊ ትራጀዲ ክነሱ፡ ንናይ ዕለት 05 ነሓሰ ሸፈነ ዜናኣ ብፈስቲቫል ቶሮንቶ እያ ክትከፍቶ መሪጻ። ሳዕሳዒት ከም ቀንዲ ኣርእስቲ ተወሲዱ ኸኣ እቲ መርድእ ዕሸላት ኣብ ድሕሪት ተሰሪዑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቒቕ ተነቢቡ ተሓሊፉ። ንሕና ግን ከም ህዝቢ ናይ ውሽጥና ንውሽጥና ቀቢርና ደሓን ከምዘለና ብሳዕሳዒትን ከበሮን ንነብስና ኣይንጠብራ። እቲ ናይ ብሓቂ ምስልና ነንጸባርቆ። ጓሂ ልብና ንስለ ህዝብና ዝርንዛሕ ንንበዓሉ። ኣዴታት ኤርትራ ደቀይ ደቀይ በላ። ኣንቱም መንእሰያት ኣብ እትደልይዎ ሃገር ምስ በጻሕኩም ንሃገርኩም ብጎቦ ዓይንኹም ኣይትጠምትዋ። ክቡራት ስለዝኾንኩም ነቲ ክብርኹም ቀንጢጡ ኣብ ስደት ብሕስረት ክትነብሩ ዝቐሰበኩም መላኺ ተቓለስዎ። ኣንጻር ሕልናኹም ደው ኣይትበሉ። ኤርትራን ኤርትራውያንን ክነብሩ ምእንቲ ናይ ኩላትና ኢድ የድሊ‘ሎ። ሞት አሕዋትኩም ንቡር ኣይኮነን ።እቲ ንቡር ብሂወት ብኽብሪ ኣብ ዓድኻ ምንባር‘ዩ።

 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Videos

Latest Comments

Announcements