ፈዳይን!

ፈዳይን!

ትራፊክ ፖሊስ
 
ታርጋ እንተ ጽሒፎም ናይ’ዘን መኻይን
 
ናይ ደርጊ ድየን ናይ ወይን
 
ናይ ፈረንጂ’የን ናይ ጠላይን??
 
ጽዕነተን መሲሉ ናይ ጦርሰራዊት
 
ንመኣዲ ሱቕታ ምስ ናጽነት ዝዕይን’ሲ
 
ፍትሒ ድዩ መንገዲ ጠፊኡወን
 
ኣብ ማእከል ኣስመራ ዝብላ ዕውንውን።
 
አረ ንምኻኑ፡ ብራማ ድየን ብሮማ
 
ብቃሮራ’የን ብናኹራ?
 
ምናልባትከ
 
ንተሰነይ ድየን ንዓዲ ቐይሕ
 
ናብ ባድመ’የን ናብ ቆሓይን?
 
መወሳወሻ ወረቐት ከየ’ጽሓፋስ
 
ደምሒት ጎደናታት ናየ’ስመራ ለቒቖም መረብ ምስ ሰገሩ
 
 ብጎልጎል ዓላ ምኻድ ተሃክየን፡ ብሹቕ ኣቢለን እንክሓልፋ፡
 
ቅጫ ከይጸገቡ ካብ ትምህርቶም ዝተኾልፉ
 
ኩባያ ሻሂ ሰትዮም
 
 ምዑጉርቲ ወለዶም ስዒሞም ክምለሱ
 
ፍቓድ ዝሓተቱ፡ ደቂእዋን
 
ብጥይት ከርግፋ ቆፎ ፈዳይን ይትንክፋ።
 
ኣቤት ዛ’እዋን
 
ክሳብ ሕጂ ክንደይ እሞ’ያ ኣሕሊፋ
 
ናይ ሎሚ ፍጻመስ ኣለዋ ሓለፋ።
 
ንርኢ ግን!
 
ናይ ፍርቂ ዘመን ናይ ዝና ናፍቖት
 
ናይ ሓበሻ ንዕቀት ናየ’ዕራብ ኣድንቖት
 
ካብ ውሻጠ ክሳብ ምድርቤት፡ ዘሕለፎ ሕንቅቖት
 
ኣስፊኑዎ ዘሎ ኣንጸርጽሮት ተገንዚቡ፡
 
ኣመሉ ቀይሩ ከም ዘሕረሰ ንህቢ
 
ኣሰር ቱኒዝያ ወይ ትርቡሊ
 
ዝስዕብ  እንተኾይኑ ናይ ናጽነት ቀልቢ
 
ይወግሕ ይኸውን’ዩ ዝተዓደለ ክርኢ።
 
ማለት’ሲ
 
 ከም ሙባረክ ወይ ከም ቀዛፊ
 
ክሳብ ዝፍረድ ናይ ታሪኽ ቀጣፊ
 
ናይ ናጽነት ቀልቢ ዝጎሓፍ ጒሒፉ
 
ወቓሕ ዝብሎ እንተኾይኑ ሓዲሽ ኣንፊ
 
ዝተዓደለ ይርኢ።
 
ብዘይምግናን ግን እዚ ፍጻመ
 
 ሓዲሽ መኣስ ኮይኑ ሎሚ ዝተጋህደ
 
ኣብ በረኻን ኣብ ጸልማትን ዝተለምደ ናየ’ሰራርሓ ባህሊ
 
ኣብ ገዛ ምሕዳር ኣጊሙዎ፡ ጸቢቡዎ ዓቕሊ
 
ብቐትሩ ኮምብሽታቶ ጸልሚታቶስ  ከም ዝሰኣነ ሓባሪ
 
መኣዲ ስድራቤት መኣዲ ፍቕሪ
 
ብመልቀስ ዝብክል
 
ተመኮሮኡ’ዩ ዘመስከረ ብጥይት ተወርዋሪ።
 
እሞ ከም’ዚ ናይ ትማሊ
 
ኣብ ማእከል ኣስመራ ዝተጋህደ፡ ቀትሪ ምድሪ
 
በታ ንፈልጣ ናይ ፈዳይን በትሪ
 
ንእስነት ዝዝልዕፍ ናየ’ሰራርሓ ባህሊ
 
ከመ’ናብባ ታሪኽ ናይ ቀደሙ፡
 
 እዚ’ውን ጅግንነት’ዩ ክብል እንተኾይኑ
 
እንድዒ’ምበሪ
 
ምኽንያት ተቖጺሩስ፡ መስዋዕቲ’ዩ ተባሂሉ
 
ክቐርብ ይኸውን’ዩ ንጠለባት ናይ እዋን መጠበሪ።
 
ዳንኤል ተ/ዮ ተኽለጊዮርጊስ  04/09/16
 
Ewandt54@gmail.com

 

 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS